Instruktorzy wysokościowi ZDS na szkoleniu u górali

W dniach 07-11.10.2013 roku na bazie 22. karpackiego batalionu piechoty górskiej z Kłodzka specjaliści od wysokościówki spotkali się na szkoleniu wysokościowym służb mundurowych. Wśród operatorów jednostek specjalnych, żołnierzy i funkcjonariuszy praktycznie wszystkich służb mundurowych realizujących szkolenie wysokościowe znaleźli się również instruktorzy z Zespołu Działań Specjalnych z Powidzkiej 33. BLTr.

Celem szkolenia była wymiana doświadczeń oraz zapoznanie się z nowymi trendami w tematyce szkolenia i wykonywania zadań z wykorzystaniem sprzętu wysokościowego. W tym okresie uczestnicy szkolenia wykonywali zadania w oparciu o Twierdzę Kłodzką i teren aglomeracji miasta Kłodzka, naturalną ekspozycję, czy też tereny okolicznego kamieniołomu i wodospadu. Dzięki zaproszeniu Dowódcy 22. kbpg żołnierze ZDS mieli okazję potwierdzić swoją fachowość i kompetencje w zakresie szkolenia wysokościowego na szczeblu ogólnopolskim, wśród najlepszych specjalistów w tej dziedzinie. Wspólne szkolenie i wymiana doświadczeń było znakomitą okazją zarówno do zweryfikowania stosowanych technik lub ich modyfikacji, zgodnie z obowiązującymi trendami, jak również do nawiązania współpracy pomiędzy pododdziałami wykorzystującymi techniki wysokościowe w realizacji zadań bojowych i prowadzenia akcji ratowniczych.

Podchodzenie i zjazdy ze ścian o ponad 100 m wysokości, transport ludzi i sprzętu nad dachami domów, opuszczanie się na linie osobistej z kilkudziesięciometrowej wysokości na motorówkę WOPR, czy zjazdy w nurcie wodospadu pokazują jak sprawnie mogą współdziałać funkcjonariusze pododdziałów specjalnych Straży Granicznej, Policji wraz z żołnierzami i operatorami Wojsk Specjalnych, Sił Powietrznych, Wojsk Powietrznodesantowych oraz Piechoty Górskiej. Serdeczne słowa uznania należą się organizatorom z kłodzkiego batalionu za wysoki poziom imprezy i pełen profesjonalizm w jej przygotowaniu i prowadzeniu. Doświadczenia tegorocznego szkolenia wysokościowego służb mundurowych wskazują, iż organizatorzy na kolejny rok przygotują równie ekscytujące atrakcje a grono uczestników i sympatyków imprezy będzie znacznie większe…

ZDS

Źródło: http://www.3sltr.sp.mil.pl/
Autor: por. Jacek Szuperczyński,
Zdjęcie: kpt. Marcel Podhorodecki