Instruktorzy wysokościowi ZDS na szkoleniu u górali