Radiotechniczne Święto

Wojska Radiotechniczne obchodzą w tym roku 63 rocznicę powstania. Z tej właśnie okazji, a także z okazji 40. rocznicy utworzenia posterunku radiolokacyjnego w Radzionkowie oraz pięciolecia powstania Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „Radar”, 11 października 2013 r. na placu Jana Pawła II w Radzionkowie odbyła się uroczysta zbiórka pododdziałów poprzedzona Mszą św. odprawioną w kościele pw. Św. Wojciecha w intencji żołnierzy Wojsk Radiotechnicznych.

Na placu tego dnia zebrało się liczne grono zaproszonych gości. Z Dowództwa Sił Powietrznych licznie przybyli oficerowie z Szefostwa Wojsk OPL i Radiotechnicznych. 3. Wrocławską Brygadę Radiotechniczną reprezentował jej dowódca płk Wojciech Lewicki oraz byli dowódcy, gen. bryg. rez. Zbigniew Janoś oraz gen. bryg. rez. Andrzej Kaczyński.
Nie zabrakło w tym dniu również byłych szefów Wojsk Radiotechnicznych: gen. bryg. rez. Tadeusza Mikosia, gen. bryg. rez. Michała Jackiewicza, płk rez. Jerzego Kowalczyka oraz płk rez. Stanisława Słotwińskiego. Obecni byli również: Prezes Jeleniogórskiego Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników „RADAR” – płk rez. Marek Gołębiowski oraz Prezes Honorowy tegoż Stowarzyszenia – gen. bryg. rez. Bronisław Peikert. Obecni byli również przedstawiciele władz miejskich z burmistrzem Radzionkowa Gabrielem Toborem na czele.

Punktualnie o godzinie 12.00 dowódca uroczystości kpt. Paweł Ziń złożył meldunek przedstawicielowi Dowódcy Sił Powietrznych – przedstawicielowi Grupy Organizacyjnej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Michałowi Sikorze o gotowości żołnierzy do uroczystej zbiórki. Tuż po meldunku nad głowami licznie zgromadzonych gości i mieszkańców miasta przeleciały dwa wielozadaniowe samoloty F-16 z 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego. Następnie odegrano hymn państwowy, po czym głos zabrał Prezes Stowarzyszenia Żołnierzy Radiotechników Radar w Radzionkowie ppłk rez. Wojciech Bonczek.

W swoim wystąpieniu ppłk rez. Bonczek przypomniał historię 33. batalionu radiotechnicznego rozformowanego w 1999 r., którego dowództwo stacjonowało w Radzionkowie oraz nawiązał do głównych celów i zadań statutowych stowarzyszenia jakimi jest m.in. zachowanie od zapomnienia historii i tradycji jednostek Wojsk Radiotechnicznych.

Gen. bryg. Michał Sikora w imieniu Dowódcy Sił Powietrznych gen. broni pil. Lecha Majewskiego złożył wszystkim byłym i obecnym radiotechnikom oraz pracownikom wojska wyrazy szacunku i podziękował za dobrą i bezpieczną realizację zadań. Odczytał życzenia od Dowódcy Sił Powietrznych i wręczył Burmistrzowi Radzionkowa Gabrielowi Toborowi oraz Prezesowi Stowarzyszenia „Radar” ppłk rez. Wojciechowi Bonczkowi pamiątkowe ryngrafy.
Generał przypomniał również jak nowoczesnym rodzajem wojsk są wojska radiotechniczne i jak istotną rolę pełnią w narodowym i sojuszniczym systemie obrony powietrznej.

Po przemówieniach narrator uroczystości mjr Ryszard Mach odczytał Rozkaz Personalny Dowódcy Sił Powietrznych o wyróżnieniu żołnierzy, po czym generał Sikora wręczył wymienionym żołnierzom: kordzik honorowy SZ RP oraz Odznaki Honorowe Sił Powietrznych. Ponadto, płk Wojciech Lewicki w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Medale „Za Długoletnią Służbę” oraz w imieniu Ministra Obrony Narodowej złote, srebrne i brązowe medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny”.

Uczestnicy uroczystości byli również świadkami dekoracji sztandaru miasta Radzionków, który został odznaczony „Odznaką za wybitne zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych”. Wyróżnienie, za szczególne zaangażowanie w wychowanie patriotyczne oraz popularyzowanie wiedzy historycznej wśród młodzieży odebrał Burmistrz Radzionkowa Gabriel Tobor.
Ponadto, Stowarzyszenie Żołnierzy Radiotechników „Radar” otrzymało Złotą Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Śląskiego, a ceremonię wręczenia wyróżnień zakończyła dekoracja Pamiątkowym Krzyżem Kombatanckim „Zwycięzcom 1945”.

Wysłuchano „Marsza Radiotechników” w wykonaniu Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Bytomia. Zwieńczeniem uroczystości była defilada pododdziałów i złożenie meldunku o zakończeniu zbiórki z okazji obchodów święta Wojsk Radiotechnicznych.

Obchody Święta Wojsk Radiotechnicznych uświetniła swoją obecnością Kompania Reprezentacyjna Sił Powietrznych oraz poczty sztandarowe batalionów radiotechnicznych. Bardzo miłym akcentem było pojawienie się na uroczystości pocztów sztandarowych śląskich szkół, organizacji kombatanckich oraz stowarzyszeń. Pododdziały wystawiła 3. Wrocławska Brygada Radiotechniczna oraz 31. batalion radiotechniczny.

Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Pieśni i Tańca „Mały Śląsk”, a licznie przybyli mieszkańcy mieli okazję obejrzeć wystawę statyczną sprzętu wojskowego i pokaz grupy rekonstrukcyjnej. Największe wrażenie zrobiła niewątpliwie stacja radiolokacyjna NUR-15M wystawiona przez 133. kompanię radiotechniczną z Wysokiej Głogowskiej.

Święto Wojsk Radiotechnicznych ustanowione zostało przez Ministra Obrony Narodowej (Zarządzenie nr 1 Ministra Obrony Narodowej z 6 stycznia 2005 roku) na dzień 15 października. Minęły już 63 lata od chwili sformowania pierwszej jednostki obserwacyjno-meldunkowej, zaczątku Wojsk Radiotechnicznych. Jest to jeden z najmłodszych, a zarazem najbardziej zaawansowanych technologicznie rodzajów wojsk w strukturach Sił Powietrznych. To właśnie Wojska Radiotechniczne jako pierwsze nawiązały ścisłą współpracę z systemem obrony powietrznej NATO w ramach Zintegrowanego Systemu Obrony Powietrznej NATO (NATO Integrated Air Defence System – NATINADS).

Źródło: http://www.3brt.wp.mil.pl

Autor: Oficer prasowy 3. BRt
Zdjęcie: st. szer. Mariusz Dejneka.