ULC: Porozumienie o współpracy ULC z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych

W dniu 3 października 2013 roku w siedzibie CARS zostało podpisane porozumienie o współpracy Urzędu z Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, działającym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (CARS). Współpraca obejmie teoretyczne i praktyczne problemy ochrony konkurencji w transporcie lotniczym oraz sektorowe regulacje rynków lotniczych.

Współpraca Urzędu z CARS ma na celu przede wszystkim wymianę myśli i doświadczeń świata nauki, władz publicznych oraz organizacji i przedsiębiorców sektora transportu lotniczego, poprzez m.in. inicjowanie badań naukowych oraz organizowanie konferencji i sympozjów, a także promowanie wiedzy z zakresu ochrony konkurencji i regulacji sektorowej.

W imieniu Prezesa Urzędu porozumienie podpisała Pani Izabela Szymajda – Wojciechowska – Wiceprezes ds. Transportu Lotniczego.

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS) jest jednostką Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe oraz prace rozwojowe i wdrożeniowe w zakresie ochrony konkurencji i regulacji sektorowych w gospodarce rynkowej. Centrum przygotowuje również wydawnictwa oraz organizuje lub współorganizuje konferencje naukowe, seminaria i warsztaty oraz świadczy usługi doradcze i szkoleniowe.

Źródło / Autor: ULC