Święto Wojsk Radiotechnicznych

Drodzy Radiotechnicy !

Mijają 63 lata od sformowania pierwszej jednostki obserwacyjno – meldunkowej, z której wywodzą się Wojska Radiotechniczne.
Dzisiaj jest to jeden z najnowocześniejszych rodzajów wojsk w naszych siłach zbrojnych. Jako komponent Sił Powietrznych dysponuje najnowszym sprzętem radiolokacyjnym i pełni niezwykle ważną rolę w narodowym i sojuszniczym systemie obrony przestrzeni powietrznej.
Wysoki prestiż Wojsk Radiotechnicznych to zasługa przede wszystkim ludzi, wielu pokoleń radiotechników funkcjonujących w nieprzerwanym dyżurze bojowym na straży polskiego nieba. Tych, którzy kładli podwaliny pod funkcjonowanie i rozwój struktur jednostek radiotechnicznych i tych, którzy pełnią służbę obecnie. Waszymi wspólnymi cechami są profesjonalizm, odpowiedzialność i zaangażowanie w służbie i pracy oraz duma z wspólnych osiągnięć.
Z okazji Święta Wojsk Radiotechnicznych, wszystkim żołnierzom, pracownikom wojska oraz weteranom służby składam wyrazy szacunku
i podziękowania za dobrą i bezpieczną realizację zadań.

Jednocześnie życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności w działalności służbowej, jak i w życiu prywatnym.

Dowódca Sił Powietrznych
gen. broni pil. Lech Majewski

radiotechnicy