ULC: Prezes ULC szefem CERG

W dniu 1 października Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego Pan Piotr Ołowski został szefem Central European Rotation Group (CERG). Tym samym Polska objęła przewodnictwo w grupie na następne trzy lata.

W trakcie odbywającej się w Montrealu 38. sesji Zgromadzenia Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO) nastąpiło oficjalne przejęcie biura CERG przez polską delegację. Przedstawiciele wchodzących w skład CERG państw oficjalnie przywitali nowego szefa CERG i pogratulowali wygrania wyborów.

Polska od 2009 roku jest członkiem Central European Rotation Group (CERG), w której skład wchodzą oprócz Polski: Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz starająca się o członkostwo Grecja. Państwa te kandydują rotacyjnie w kolejnych wyborach do Rady ICAO na mocy Porozumienia o współpracy i reprezentacji w Radzie ICAO z dnia 1 grudnia 2011 r., które ustala zasady współpracy oraz rotacji w reprezentowaniu regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Radzie ICAO.

W związku z wyborem Polski do Rady ICAO delegacje z całego świata złożyły gratulacje na ręce Małgorzaty Polkowskiej i Piotra Ołowskiego.

Źródło / Autor: ULC