ULC: Polska po raz pierwszy w historii w Radzie ICAO

Dzisiaj [01.102013. przyp. Red.] , po raz pierwszy w historii, Polska została wybrana do Rady najważniejszej organizacji lotniczej na świecie – Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (International Civil Aviation Organization, ICAO). Tym samym nasz kraj znalazł się w wąskim gronie 36 spośród 191 państw członkowskich, które pokierują pracami ICAO przez najbliższe trzy lata. To wielki sukces Polski i jednocześnie docenienie przez cały świat naszych zasług dla lotnictwa cywilnego. Wybory trzeciej grupy, z której kandydowała Polska odbyły się podczas 38. sesji Zgromadzenia ICAO w Montrealu w dniu 1 października 2013 roku.

Polska w wyborach do Rady ICAO kandydowała na mocy decyzji Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka. W imieniu ministra Nowaka podczas dwutygodniowej 38. sesji Zgromadzenia ICAO Polskę reprezentuje Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wybór Polski do organu wykonawczego w tak prestiżowej organizacji to dostrzeżenie przez cały świat naszych zasług dla lotnictwa cywilnego i jednocześnie szansa na lepsze reprezentowanie polskich interesów na rynku światowym. W Montrealu, gdzie mieści się siedziba organizacji, stałą przedstawicielką Polski w Radzie ICAO będzie dr Małgorzata Polkowska, ekspert prawa lotniczego i wykładowca akademicki na polskich oraz zagranicznych uczelniach, związana z Urzędem Lotnictwa Cywilnego od 11 lat.

Polskę poparło 147 krajów. Z trzeciej grupy wraz z nami w Radzie zasiądą przedstawiciele: Boliwii, Burkina Faso, Kamerunu, Chile, Dominikany, Kenii, Libii, Malezji, Nikaragui, Republiki Korei, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Tanzanii. Najwięcej głosów z tej grupy zdobyły Zjednoczone Emiraty Arabskie. Z pierwszej grupy do Rady dostali się reprezentanci: Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Włoch, Japonii, Rosji, Wielkiej Brytanii, USA. Najwięcej głosów (160) zdobyła Brazylia. Stałego przedstawiciela, w wyniku głosowania Zgromadzenia, w Radzie ICAO z drugiej grupy będą mogły oddelegować: Argentyna, Egipt, Indie, Meksyk, Nigeria, Norwegia, Portugalia, Arabia Saudyjska, Singapur, Południowa Afryka, Hiszpania oraz Wenezuela. Najwięcej, 163 głosów zdobył Singapur.

W 65-letniej historii działania ICAO Polska nigdy nie posiadała swojego przedstawiciela w Radzie tej organizacji, mimo, że nasz kraj jest jednym z państw, które podpisały Konwencję Chicagowską 7 grudnia 1944 roku. Kandydatura Polski była zgłaszana w wyborach do Rady ICAO w latach 1974, 1977 oraz w 1980 roku, ale nie uzyskaliśmy wówczas wymaganej większości głosów.

Do Rady ICAO są wybierani przedstawiciele 36 ze 191 Państw Członkowskich ICAO na trzyletnią kadencję. Kraje wybierane są spośród trzech grup: państw mających największy wpływ na transport lotniczy, państw niewybranych w części pierwszej wyborów, ale mających największy wkład w dostarczanie urządzeń wspierających żeglugę powietrzną w międzynarodowym lotnictwie cywilnym oraz państw niewybranych w pierwszej ani drugiej części, gwarantujących, że wszystkie główne obszary geograficzne będą reprezentowane w Radzie ICAO. Polska kandydowała z grupy trzeciej jako reprezentant Europy Środkowo-Wschodniej.

O tym, jak trudno jest uzyskać poparcie i zaufanie innych władz lotniczych na całym świecie świadczy powstawanie grup, których celem jest wzajemne wspieranie się państw członkowskich zmierzające do uzyskania członkostwa w Radzie ICAO. Polska od 2009 roku jest członkiem Central European Rotation Group (CERG), w której skład wchodzą oprócz Polski: Bułgaria, Czechy, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz starająca się o członkostwo Grecja. Państwa te kandydują rotacyjnie w kolejnych wyborach do Rady ICAO na mocy Porozumienia o współpracy i reprezentacji w Radzie ICAO z dnia 1 grudnia 2011 r., które ustala zasady współpracy oraz rotacji w reprezentowaniu regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Radzie ICAO. Po wyborach, nasz kraj obejmie przewodnictwo w grupie na następne trzy lata.

ICAO jest wyspecjalizowaną agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), odpowiedzialną przede wszystkim za opracowywanie i wdrażanie międzynarodowych przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu lotniczego, ekonomię transportu lotniczego oraz ochronę środowiska, która jest jednym z priorytetów Organizacji. ICAO została powołana w 1944 roku na mocy Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym (tzw. Konwencji Chicagowskiej). Rada jest stałym organem kierującym działalnością ICAO, odpowiedzialnym przed Zgromadzeniem. Składa się z przedstawicieli 36 państw wybieranych na trzy lata. Przewodniczącym Rady jest aktualnie Pan Roberto Kobeh González z Meksyku. Wybory nowego Przewodniczącego odbędą się w listopadzie br.

ULC

Źródło / Autor: ULC

Zdjęcie: ULC