Podróż historyczno-wojskowa żołnierzy i pracowników Centrum

Dnia pierwszego, w drodze do miejsca docelowego – miejscowości Gierłoż na Mazurach, odwiedziliśmy Gdynię i Gdańsk. W Gdyni zwiedziliśmy ORP Błyskawicę, zasłużony i odznaczony niszczyciel z czasów drugiej wojny światowej obecnie będący pływającym muzeum. Z bliska zobaczyliśmy cały pokład okrętu, różne rodzaje uzbrojenia w tym artylerię pokładową, uzbrojenie przeciwlotnicze, miny morskie, bomby głębinowe i torpedy. Duże wrażenie wywarło wnętrze okrętu, gdzie zobaczyliśmy pomieszczenia załogi i bardzo interesującą maszynownię ze wszystkimi systemami napędowymi a także wystawę modeli okrętów i pamiątek z czasów drugiej wojny światowej oraz tablice informacyjne omawiające historię okrętu i działań wojennych na morzu.

Dalej w drodze na Mazury gościliśmy w północno-wschodniej części Gdańska na Westerplatte. Na tym terenie w latach 1926-1939 funkcjonowała Wojskowa Składnica Tranzytowa w Wolnym Mieście Gdańsku, której obrona we wrześniu 1939 stała się symbolicznym początkiem II wojny światowej oraz polskiego oporu przeciw agresji niemieckiej. Tam też stanęliśmy na wzgórzu gdzie nasza delegacja złożyła wieniec pod Pomnikiem Obrońców Wybrzeża dla uczczenia poległych Polaków.

Na drugi dzień przyszedł czas na najważniejszy punkt naszej podróży. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy za przewodnikiem, który oprowadzał i barwnie opowiadał nam o historii „Wilczego Szańca”, czyli głównej kwaterze Adolfa Hitlera, w której przebywał podczas II wojny światowej. To w tym miejscu w latach 1941-1944 Hitler przyjmował wielu gości, w tym najważniejszych polityków Osi a także podejmował brzemienne w skutkach decyzje dla ówczesnej Europy. „Wilczy Szaniec” zasłynął także z chybionego zamachu na Hitlera w dniu 20 lipca 1944 r. dokonanego przez płk Clausa von Stauffenberga. To jemu udało się wnieść bombę, która eksplodując o godz. 12.42 miała zabić Hitlera, jednak pomimo ogromnej siły wybuchu Hitler nie odniósł żadnych poważnych obrażeń.

W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w miejscowości Święta Lipka gdzie mogliśmy podziwiać sławne Sanktuarium Maryjne, którego kustoszami od początku powstania aż do dzisiaj są Ojcowie Jezuici. Święta Lipka – to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru, posiada zachowaną w stanie prawie niezmienionym bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby w kamieniu i drewnie, malarstwo ścienne i obrazy na płótnie, wyroby złotnicze i snycerskie oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa.

Nasza podróż okazała się bardzo interesująca z dużą dawką historii i patriotyzmu, dzięki czemu wszyscy jej uczestnicy przywieźli ze sobą wiele wrażeń i wspomnień.

CSSP

Źródło: CSSP
Tekst: Joanna Fryga
Zdjęcie: chor. Tomasz Zatorski