Podróż historyczno-wojskowa żołnierzy i pracowników Centrum