Lotnisko Chopina współpracuje z europejskim programem SESAR

SESAR (Single European Sky Air traffic management Research) jest programem badawczym europejskiego systemu zarządzania ruchem lotniczym nowej generacji. Realizowany jest w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego założonego przez Komisję Europejską oraz organizację EUROCONTROL i wspierany przez partnerów branżowych ze wszystkich obszarów sektora transportu lotniczego. Jego celem jest opracowywanie rozwiązań technicznych i operacyjnych poprawiających wydajność wykorzystania przestrzeni powietrznej na terenie Europy.

Aktywny udział w programie bierze sześć największych europejskich portów przesiadkowych (tzw. hubów): Amsterdam, Frankfurt, Londyn-Heathrow, Monachium, Paryż I Zurych. Ale kierownictwo projektu stara się promować go również na mniejszych lotniskach.

– Program realizowany w skali Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej potrzebuje wkładu i wsparcia ze wszystkich stron. Lotniska, obsługujące ruch lotniczy na ziemi, mają dużą rolę do odegrania we wdrożeniu niektórych konceptów programu SESAR. Dlatego niezwykle ważne jest stworzenie jak największej sieci powiązań ułatwiających komunikację pomiędzy wspólnym przedsięwzięciem SESAR a branżą lotniskową – powiedziała Fiona McFadden, doradca dyrektora wykonawczego SESAR.

– Jesteśmy dumni mogąc być gospodarzami spotkania poświęconego SESAR, wpisującego się w nasze przyszłościowe podejście do transportu lotniczego – powiedział Andrzej Ilków, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa Operacji Lotniczych Lotniska Chopina. – Tworzenie nowych koncepcji zarządzania ruchem lotniczym jest niewątpliwie skomplikowanym procesem, w którym nie można pomijać kwestii operacji prowadzonych na ziemi. Bezpieczny i wydajny transport lotniczy zależy w takim samym stopniu od zarządzania ruchem lotniczym w powietrzu, jak i organizacją obsługi naziemnej.

Spotkanie w Warszawie miało na celu poinformowanie operatorów portów lotniczych w Polsce o stanie prac nad wdrożeniem SESAR, a także ułatwienie dialogu pomiędzy inicjatorami programu, operatorami lotnisk, liniami lotniczym i podmiotami świadczącymi usługi kontroli ruchu lotniczego.

Więcej informacji o programie można znaleźć na: www.sesarju.eu

Źródło / Autor: Lotnisko Chopina