Boeing wspiera program edukacji pediatrycznej realizowany w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

Project Hope, organizacja o globalnym zasięgu, zajmująca się między innymi edukacją zdrowotną i pomocą humanitarną, poinformowała o dwóch dotacjach otrzymanych od Boeinga – największej firmy lotniczej na świecie. Granty zostaną przeznaczone na dalszy rozwój dwóch niezwykle skutecznych programów edukacyjnych i szkoleniowych poświęconych pediatrii, które realizowane są w Europie Wschodniej. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, będący centrum doskonalenia zawodowego personelu medycznego Polski południowej, który od blisko 40 lat współpracuje z Project HOPE, nadal będzie służyć jako centrum szkoleniowe dla obu programów.
Dotacje od Boeinga zostaną wykorzystane do realizacji drugiej fazy programu szkoleniowego dotyczącego chorób dróg oddechowych u dzieci, zorganizowanego przez Project HOPE na Węgrzech oraz szóstego etapu programu szkolenia z zakresu opieki nad noworodkami prowadzonego w Rumunii.
Na Węgrzech wskaźnik zgonów z powodu zapalenia płuc u dzieci poniżej piątego roku życia jest średnio dwa razy wyższy niż w krajach rozwiniętych, a choroby dróg oddechowych stanowią 32% wszystkich hospitalizacji w regionie Papa na Węgrzech. W celu odwrócenia tych tendencji, Project HOPE w 2012 roku stworzył Program Zarządzania Chorobami Dróg Oddechowych u Dzieci dla regionu Papa na Węgrzech. Podczas pierwszej fazy programu 60 pracowników służby zdrowia zostało przeszkolonych z najnowszych rozwiązań z zakresu powszechnych chorób układu oddechowego u dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem intensywnej opieki lekarskiej.
„Jesteśmy zadowoleni, że możemy dalej wspierać Uniwersytecki Szpital Dziecięcy
w Krakowie jako centrum kształcenia i rozwoju zawodowego personelu medycznego z całej Europy Wschodniej” – powiedział podczas wizyty w Szpitalu Dziecięcym w Krakowie doktor John P. Howe, III, prezes i dyrektor generalny Project HOPE. – „Czekamy na rozpoczęcie
w przyszłym miesiącu drugiego etapu Programu Zarządzania Chorobami Dróg Oddechowych u Dzieci, kiedy to będziemy mogli rozszerzyć zasięg naszego programu na region Veszprem na Węgrzech, a także włączyć do niego szkolenia w zakresie zarządzania przewlekłymi chorobami układu oddechowego.”
Drugi z grantów Boeinga wspomoże program szkolenia z zakresu opieki nad noworodkami, który został zapoczątkowany w 2008 roku w Rumunii w celu zmniejszenia liczby zgonów i chorób wśród noworodków i ich matek w regionie Brasov w Rumunii. W Rumunii wskaźnik śmiertelności noworodków i niemowląt jest znacznie wyższy niż
w innych krajach UE. We wcześniejszych fazach programu, rumuńscy lekarze zostali przeszkoleni z zakresu intensywnej opieki medycznej, kontroli zakażeń
i ultrasonograficznego wykrywania dysplazji i uszkodzeń mózgu. Szósta faza programu skupi się na szkoleniu z zakresu USG serca i jamy brzusznej.
“Wczesne wykrywanie wad rozwojowych u noworodków jest kluczowe
w podejmowaniu decyzji o formie leczenia, a ultrasonografia jest wartościowym narzędziem pozwalającym realizować ten cel” – powiedział profesor Maciej Kowalczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. „Jesteśmy dumni, że zostaliśmy wybrani przez fundację Project HOPE do realizacji programu szkoleń z zakresu opieki nad noworodkami.”
“Boeing Central and Eastern Europe jest zaangażowany społecznie i wspiera kilka programów poświęconych ważnym potrzebom i problemom lokalnych społeczności” – powiedziała Henryka Bochniarz, prezes Boeinga na Europę Środkową i Wschodnią. – „Koncentrujemy się na wspieraniu działań na rzecz ochrony zdrowia i kwestii społecznych oraz edukacji. Doceniamy pracę jaką Project HOPE realizuje w naszym regionie.”
Od połowy lat 90. XX wieku, Boeing wspiera programy realizowane przez Project HOPE na całym świecie. Wsparł m.in. wcześniejsze fazy programu szkoleniowego dotyczącego chorób dróg oddechowych u dzieci na Węgrzech, jak i programu szkolenia
z zakresu opieki nad noworodkami w Rumunii.

O organizacji Project HOPE
Założona w 1958 roku organizacja Project HOPE (Health Opportunities for People Everywhere) skupia się na trwałym rozwiązywaniu kryzysów medycznych. Misją Project HOPE jest pomaganie ludziom w pomaganiu samym sobie. Project HOPE jest rozpoznawalny przez wielu ludzi dzięki pierwszemu na świecie pokojowemu okrętowi szpitalnemu „HOPE”. Organizacja prowadzi obecnie szkolenia medyczne i programy
w zakresie edukacji zdrowotnej w 35 krajach na pięciu kontynentach

Źródło / Autor: Boeing