Airbus: w ciągu najbliższych 20 lat branża lotnicza będzie potrzebować 29 tys. nowych samolotów

Podróże przyszłości będą w coraz większym stopniu odbywać się samolotem

Wraz z rosnącą dostępnością usług lotniczych we wszystkich częściach świata, w przyszłości podróżowanie będzie w coraz większym stopniu odbywać się drogą powietrzną – szczególnie w obrębie rynków wschodzących. Według najnowszej Globalnej Prognozy Rynkowej Airbusa (Global Market Forecast – GMF) w ciągu najbliższych 20 lat (2013-2032) ruch lotniczy będzie rósł w tempie 4,7 procent rocznie, co przełoży się na zapotrzebowanie na 29 220 nowych samolotów pasażerskich i transportowych o wartości niemal 4,4 biliona USD, z czego 28 350 to samoloty pasażerskie (o wartości 4,1 biliona USD). Około 10 400 bardziej wydajnych maszyn zastąpi obecnie eksploatowane samoloty. Przy obecne eksploatowanej flocie wielkości 17 740 samolotów oznacza to, że do 2032 roku rozmiar światowej floty zostanie podwojony do 36 560 samolotów.

Wzrost gospodarczy, rozwój klasy średniej, przystępne ceny lotów, łatwość podróżowania, urbanizacja, turystyka oraz migracja to czynniki wzrostu intensywności połączeń między ludźmi i regionami oraz częstotliwości podróżowania. Intensywna urbanizacja doprowadzi do podwojenia liczby mega-miast z 42 miast obecnie do 89 miast w 2032 roku. Aż 99 procent ruchu dalekodystansowego będzie odbywać się między tymi miastami lub przez te miasta.

Wzrost ruchu lotniczego doprowadził do „zwiększenia” przeciętnych rozmiarów samolotu o 25 procent – linie lotnicze zaczęły wybierać większe samoloty lub zwiększać rozmiary już zamówionych samolotów. Większe maszyny, jak A380, w połączeniu z wyższymi wskaźnikami obłożenia prowadzą do bardziej wydajnego wykorzystania ograniczonej przepustowości lotnisk oraz wzrostu liczby pasażerów bez konieczności zwiększania liczby wykonywanych lotów (według komunikatu londyńskiego lotniska Heathrow). Koncentracja na zrównoważonym rozwoju przyczyniła się do redukcji zużycia paliwa oraz poziomu hałasu przynajmniej o 70 procent w ciągu ostatnich 40 lat i trend ten utrzymuje się dzięki wprowadzeniu takich innowacji, jak A320neo, Sharklety do samolotów z rodziny A320, A380 oraz A350 XWB.

„Do 2032 roku region Azji i Pacyfiku obejmie prowadzenie w dziedzinie natężenia ruchu lotniczego, wyprzedzając Europę i Amerykę Północną. Obecnie średnio jedna piąta populacji rynków wschodzących w ciągu roku odbywa jakąś podróż. Do 2032 roku wskaźnik ten wzrośnie do dwóch trzecich. Atrakcyjność podróży lotniczych oznacza, że liczba pasażerów ulegnie więcej niż podwojeniu z obecnych 2,9 miliardów do 6,7 miliardów do 2032 roku. Dowodzi to kluczowej j roli przemysłu lotniczego w rozwoju gospodarczym” – powiedział John Leahy, Dyrektor Operacyjny Airbusa ds. Klientów.

Sektor lotów krajowych również czeka intensywny rozwój. Najszybciej rosnąć będzie liczba lotów krajowych w Indiach (prawie o 10 procent), oraz w Chinach i Brazylii (7 procent). Ogólnie rzecz biorąc przy światowej średniej stopie wzrostu ruchu lotniczego wynoszącej 5,5%, region Azji i Pacyfiku odpowiadać będzie za 36% wzrostu popytu na nowe samoloty pasażerskie, Europa – za 20%, zaś Ameryka Północna – za 19%.

Na rynku bardzo dużych samolotów, zdominowanym przez A380, występuje zapotrzebowanie na 1334 samolotów pasażerskich o wartości 519 miliardów USD. 47% tych maszyn potrzebować będą przewoźnicy z regionu Azji i Pacyfiku, 26% – przewoźnicy z Bliskiego Wschodu, a 16% – z Europy. Świadectwem popytu na model A380 w regionie Azji i Pacyfiku jest wzrost liczebności klasy średniej w tym regionie (prognozowany jest wzrost czterokrotny w ciągu najbliższych 20 lat).

Na rynku samolotów szerokokadłubowych, obsługiwanym między innymi przez modele A350 XWB oraz A330, wystąpi zapotrzebowanie na 6779 samolotów o wartości 1,82 biliona USD. 48% dostaw w tej grupie zrealizowanych zostanie w regionie Azji i Pacyfiku, 15% – w Europie, a 13% – na Bliskim Wschodzie.

Rynek samolotów wąskokadłubowych odpowiada za 71% dostaw w ujęciu ilościowym. Na tym rynku pojawi się zapotrzebowanie na 20 242 samoloty o wartości 1,8 biliona USD, przy czym za 34% popytu odpowiadać będzie region Azji i Pacyfiku, zaś Ameryka Północna i Europa odpowiadać będą z osobna za 23% popytu (czyli łącznie 46%). Globalny sukces tanich linii lotniczych, szczególnie w Europie, oraz w coraz większym stopniu w Azji, na Bliskim Wschodzie i w Afryce, przyczynia się do otwarcia nowych rynków oraz udostępnienia możliwości podróży lotniczych osobom, które nigdy wcześniej w ten sposób nie podróżowały. Do 2032 roku udział tanich linii lotniczych w rynku wzrośnie z 17 do 21 procent.

Prognoza firmy Airbus

Źródło / Autor: Airbus