Wydarzyło się dziś – 22 września

22 września 1910 roku urodził się por. lek. Wacław Lalka. Był lekarzem 6. Pułku Lotniczego we Lwowie. Po mobilizacji przydzielony do 64 eskadry bombowej, walczącej w składzie Brygady Bombowej. Podczas ewakuacji z eskadrą do Rumunii, dostał się do niewoli radzieckiej i osadzony został w obozie w Kozielsku. W kwietniu 1940 roku został zamordowany przez NKWD.

22 września 1938 roku dokonano oblotu Koolhoven F.K.58. Był to holenderski samolot myśliwski z czasów II wojny światowej wyprodukowany na zlecenie francuskie. Samoloty te były przeznaczone dla wojsk znajdujących się na terytoriach zamorskich Francji, szczególnie w Indochinach. Jednak maszyny te wykorzystywano w czasie wojny także w samej Francji.