Podpisano list intencyjny pomiędzy ZRPL, a Eurolot SA

Jest szansa na zwiększenie krajowej i międzynarodowej komunikacji lotniczej z polskich portów regionalnych. Dziś lotniska należące do Związku Regionalnych Portów Lotniczych, w podpisanym liście intencyjnym, wyraziły chęć współdziałania w rozwoju siatki połączeń z regionalnych portów lotniczych z Linią Lotniczą Eurolot SA.

Strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie poszukiwania rozwiązań przyczyniających się do rozwoju, zwiększenia konkurencyjności i dostępności transportu lotniczego oraz jego zrównoważonego rozwoju, poprzez zapewnienie oferty połączeń z portów regionalnych
w ruchu krajowym i międzynarodowym. Uznały, że porty lotnicze i przewoźnik lotniczy, jako uczestnicy łańcucha dostaw usług lotniczych, mają wzajemny wpływ na rozwój połączeń i poprzez wspólne działania mogą efektywnie kreować ich rozwój z pożytkiem dla wszystkich uczestników rynku.

List nie zawiera szczegółowych rozwiązań, zostaną one dopiero wypracowane. Jak powiedział prezes ZRPL Artur Tomasik, a także prezes GTL SA , spółki zarządzającej Katowice Airport – „stwarza to nową jakość w budowaniu krajowego systemu komunikacji między polskimi lotniskami. ZRPL chce także wesprzeć Eurolot w otwieraniu nowych destynacji z portów regionalnych na rynku europejskim. Wspólne działanie powinno pomóc w znalezieniu optymalnych rozwiązań, z korzyścią przede wszystkim dla pasażerów. Z drugiej strony dla rozwoju regionalnych portów lotniczych krajowy przewoźnik regionalny jest pożądanym partnerem biznesowym”.

Eurolot, który dysponuje nowoczesną flotą samolotów średniego zasięgu, idealnie wpisuje się
w inicjatywę ZRPL. Jak zaznaczył prezes Eurolot Mariusz Dąbrowski -„otwieranie nowych połączeń dla każdej linii jest wielkim wyzwaniem biznesowym. Współpraca w portami daje szanse wypracowania najlepszych rozwiązań dla Eurolotu i lotnisk. Wspólna inicjatywa z ZRPL stanowi realizację przyjętej strategii Eurolotu, działania na rynku krajowym i międzynarodowym”.

Misją Eurolot jest rozwijanie siatki regularnych połączeń między regionalnymi lotniskami w Polsce, tworząc atrakcyjną cenowo, bezpieczną i nowoczesną gałąź transportu. Eurolot posiada wiedzę
i wieloletnie doświadczenie oraz dysponuje środkami niezbędnymi do zapewnienia rozwoju komunikacji lotniczej.

Do ZRPL należą porty w : Radomiu, Bydgoszczy, Modlinie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Gdyni, Gdańsku, Szczecinie, Rzeszowie i Lublinie.

Eurolot to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się linia lotnicza. Działająca od 1996 roku wykonywała rejsy do PLL LOT, a od lipca 2011 roku rozpoczęła własne operacje lotnicze – połączenia pomiędzy głównymi portami regionalnymi w Polsce. W 2012 roku Eurolot rozpoczął strategię łączenia polskich miast z wieloma regionami i miastami Europy. Aktualnie przewoźnik oferuje bezpośrednie połączenia
z Polski do Chorwacji, Austrii, Szwajcarii, Niemiec czy Holandii, a od września do Włoch i Francji.

Eurolot dysponuje flotą, 8 turbośmigłowych samolotów typu Bombardier Q400 NextGen, 1 ATR72-202 oraz 3 turboodrzutowych samolotów średniego zasięgu typu Embraer 175. które rocznie wykonują
ok. 27 tys. lotów, przewożąc blisko milion pasażerów rocznie.

Źródło / Autor: ZRPR / eurolot.com