Konferencja JAPCC 2013

Natowskie Centrum Kompetencyjne Sił Powietrznych organizuje 8-10 października w Kleve (Niemcy) konferencję The Joint Air and Space Power Conference 2013.

Będzie ona okazją do wymiany poglądów środowiska eksperckiego w zakresie rozwoju Sił Powietrznych i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Tematyka tegotrocznej edycji konferencji skupiona będzie na wyzwaniach stających przed Siłami Powietrznymi po interwencji NATO w Afganistanie.

Oto panele tematyczne:

Strategia NATO po interwencji w Afganistanie
W jakim stopniu operacja w Afganistanie wpłynie na kształt przyszłych misji NATO?
Systemy bezzałogowe: klucz do sukcesu czy czynnnik ograniczający
Miniona dekada to rozwój użycia wyspecjalizowanych systemów bezzałogowych w operacjach o chartakterze militarnym. Wzmaga to jednocześnie dyskusję na świecie nad kwestiami etycznymi, prawnymi czy politycznymi tego typu działań.
Potęga Sił Powietrznych: swoboda działań – niezależność rezulatów
Od pojawienia się Sił Powietrznych „niezależność” jest nieodłącznym tematem dyskusji o ich użyciu, a szczególnie w działaniach o charakterze militarnym. Przykład Afganistanu ukazuje nam siły powietrzne w roli pomocniczej. Czy jest to jednak dobry wzór do naśladowania?
System szkolenia i treningów po Afganistanie: czy to już schyłek realnych połączonych wysiłków?
Edukacja i szkolenia stanowią filary, na których sojusz będzie sie opierał w przyszłości, lecz ograniczenia finansowe prowadzą do zmniejszenia częstotliwości szkoleń i limitują możliwości uzyskania doświadczenia potrzebnego na polu walki.

Tegoroczna, nowa formuła konferencji JAPCC 2013 oferuje możliwość debaty i większego zaangażowania uczestników.

Enquiries: conference2013@japcc.org
PAO: lopreiato@japcc.de
Website: www.japcc.org
Phone: +49 (0)2824902239

Źródło: sp.mil.pl

Zdjęcie: sp.mil.pl