ULC: Rozporządzenie MTBiGM ws. działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących

W dniu 12 września w Dzienniku Ustaw RP zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 sierpnia 2013 roku w sprawie działalności szkoleniowej personelu lotniczego podlegającej wpisowi do rejestru podmiotów szkolących, wydane na podstawie art. 95a ust. 4 ustawy – Prawo lotnicze. Rozporządzenie to jest nową regulacją i dotyczy działalności regulowanej, jaką jest działalność szkoleniowa w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień, z wyłączeniem świadectw kwalifikacji, o których mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy – Prawo lotnicze.

Dotychczas wszelka działalność szkoleniowa w lotnictwie cywilnym, tj. działalność polegająca na prowadzeniu szkolenia lotniczego w celu uzyskania zarówno licencji, jak i świadectw kwalifikacji oraz wpisywanych do nich uprawnień – była działalnością, której prowadzenie było możliwe dopiero po uzyskaniu certyfikatu na prowadzenie działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym. Obowiązujące w tym zakresie regulacje, określające zasady uzyskiwania certyfikatu i przeprowadzania procesu certyfikacji, jednakowo traktowały podmioty szkolące do uzyskania licencji pilotów, w tym również pilotów zawodowych i liniowych, oraz podmioty szkolące do uzyskania świadectw kwalifikacji, w tym m. in. świadectw kwalifikacji pilotów lotni czy skoczków spadochronowych.

Nowelizacja ustawy – Prawo lotnicze, która weszła w życie 18 września 2011 r., zmieniła dotychczasowe regulacje na korzyść podmiotów prowadzących działalność szkoleniową w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji i wpisywanych do nich uprawnień, „wyjmując” je spod obowiązku poddania się procesowi certyfikacji i prowadzenia działalności szkoleniowej na podstawie certyfikatu. Zliberalizowano tym samym stawiane tym podmiotom wymagania, od których spełnienia zależy możliwość prowadzenia działalności szkoleniowej w lotnictwie cywilnym.

Zgodnie z art. 95a ust. 1 ustawy – Prawo lotnicze, obecnie wykonywanie działalności szkoleniowej w zakresie prowadzenia szkolenia personelu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji członka personelu lotniczego oraz wpisywanych do niego uprawnień (poza świadectwami FIS i AFIS), jest działalnością regulowaną w rozumieniu art. 5 pkt 5 oraz rozdziału 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672) i podlega wpisowi do rejestru podmiotów szkolących.

Rozporządzenie wejdzie w życie w dniu 27 września 2013 roku.

Poniżej link do treści rozporządzenia:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2013/1068/1

Źródło / Autor: ULC