PAŻP zlecił budowę nowoczesnej wieży kontroli ruchu lotniczego na poznańskim lotnisku