PAŻP zlecił budowę nowoczesnej wieży kontroli ruchu lotniczego na poznańskim lotnisku

Niemal 34-metrowa wieża kontroli ruchu lotniczego wraz z ośrodkiem radiokomunikacyjnym powstanie na terenie Portu Lotniczego Poznań-Ławica. Inwestycję o wartości ponad 22 mln zł netto na zlecenie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, zrealizuje firma Skanska. Budowa potrwa 16 miesięcy.
Poznańska inwestycja Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, jest jednym z zadań składających się na program „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” o łącznej wartości przeszło 475 mln złotych.
Program inwestycyjny „Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T.

Wieża Ławica

Źródło / Autor: PAŻP