Wydarzyło się dziś – 20 sierpnia

20 sierpnia 1920 roku zakończony został atak 1. Armii Konnej Siemiona Budionnego na Lwów. Ważną rolę w spowalnianiu przemarszów bolszewickiej kawalerii odegrało polskie lotnictwo: 7. i 15. eskadry myśliwskie oraz 5. i 6. eskadry wywiadowcze. Ogromnym wysiłkiem polscy lotnicy przez nieal tydzień wykonywali całodzienne loty nękające, dzięki którym Budionny nie mógł wykorzystać szybkości swoich sił i w rezultacie pozycje wokół miasta zdążyły zająć polskie oddziały odwodowe.

20 sierpnia 1970 roku dokonano oblotu amerykańskiego śmigłowca Sikorsky S-67 Blackhawk. Była to konstrukcja doświadczalna, wyprodukowana przez firmę Sikorsky Aircraft Corporation. Produkowany seryjnie Blackhawk był dwumiejscowym, śmigłowcem szturmowym zbudowanym w układzie klasycznym, wyposażonym w skrzydła zamontowane w układzie dolnopłata. Uzbrojenie śmigłowca składało się z działka XM-140 kal. 30 mm zainstalowanego w podkadłubowej wieżyczce. Produkcja tej maszyny była nierozerwalnie związana z konfliktem w Wietnamie i pierwszym użyciem na tak dużą skalę śmigłowców w walkach.