Zmodernizowany system Patriot wypada doskonale w teście PAC-3