Wydarzyło się dziś – 13 sierpnia

13 sierpnia 1891 roku urodził się kpt. obs. Piotr Sulicki. Jako oficer kawalerii był uczestnikiem wojny polsko-bolszewickiej. Po jej zakończeniu ukończył kurs obserwatorów w Grudziądzu i w 1926 roku dostał przeniesienie do 6 Pułku Lotniczego we Lwowie. Tam latał w 64. eskadrze liniowej. W 1934 roku został przeniesiony na stanowisko wykładowcy do SPLdM w Bydgoszczy. Podczas kampanii wrześniowej, w czasie ewakuacji dostał się do niewoli radzieckiej. Został osadzony w obozie w Starobielsku i wiosną 1940 roku zamordowany przez NKWD.

13 sierpnia 1915 roku leutnant Oswald Boelcke na samolocie Fokker E.I wyposażonym w synchronizator karabinu maszynowego zestrzelił swojego pierwszego przeciwnika. Ten wybitny taktyk walki myśliwskiej zginął 28 października 1916 roku, gdy w trakcie walki z samolotami brytyjskimi zderzył się w powietrzu z innym niemieckim samolotem. Do tego czasu Boelcke zestrzelił 40 maszyn przeciwnika.