Odszedł generał Stanisław Targosz

Z żalem zawiadamiamy, że po długiej i ciężkiej chorobie zmarł generał broni w stanie spoczynku Stanisław Franciszek Targosz, wybitny pilot i doskonały dowódca, wychowawca wielu lotniczych pokoleń, a w latach 2005-2007 dowódca Sił Powietrznych. Odszedł 4 sierpnia w wieku 65 lat.
Stanisław F. Targosz urodził się w 1948 roku w Jaroszowie. W 1967 roku wstąpił do Oficerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie. Po promocji jako podporucznik pilot trafił do 2. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Kraków” w Goleniowie, a następnie do 40. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie. Później służył w 3. Pułku Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego w Bydgoszczy. Do tej jednostki wrócił po studiach w Akademii Sztabu Generalnego WP i najpierw był zastępcą dowódcy eskadry ds. liniowych, później dowódcą eskadry, a wreszcie szefem sztabu – zastępcą dowódcy pułku.

pozegnanie gen 03cz-bW latach 1985-1990 dowodził 40. Pułkiem Lotnictwa Myśliwskiego w Świdwinie, po czym awansował na zastępcę dowódcy 3. Dywizji Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego i dowódcę tej dywizji. Po ukończeniu Podyplomowego Studium Operacyjno-Strategicznego w Akademii Obrony Narodowej został zastępcą dowódcy 4. Korpusu Lotniczego ds. liniowych w Poznaniu, a następnie zastępcą szefa szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej.
W 2000 roku odebrał nominację na generała brygady i został szefem Wojsk Lotniczych – zastępcą szefa szkolenia Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Wkrótce wyjechał do służby w NATO – przez trzy lata był zastępcą dowódcy Grupy Dowodzenia w Sojuszniczym Centrum Operacji Powietrznych CAOC-1 w Finderup w Danii.
Z tak wszechstronnym doświadczeniem po powrocie do Polski trafił do Centrum Operacji Powietrznych, gdzie został zastępcą dowódcy COP. Po pół roku awansował na dowódcę COP – zastępcę dowódcy Sił Powietrznych.
W 2005 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polski powierzył generałowi Targoszowi stanowisko dowódcy Sił Powietrznych. Generał ze służbą wojskową pożegnał się w styczniu 2008 roku. Ale ponieważ lotnictwo było największą jego pasją, do ostatnich dni żył jego sprawami, interesował się zmianami zachodzącymi w Siłach Powietrznych.
Za sterami różnych samolotów spędził 3404 godziny. W 1983 roku uzyskał mistrzowską klasę pilota wojskowego. Najwięcej latał na LiM-6 (około 1200 godzin) i Su-22 (prawie 2000 godzin). Był jednym z pierwszych polskich pilotów wyszkolonych na Su-22.
Generał Stanisław Targosz był kawalerem wielu orderów, odznaczeń i medali, w tym Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski i Krzyża Oficerskiego OOP.
Rodzinie, przyjaciołom i znajomym Pana Generała składamy wyrazy serdecznego współczucia.

Nabożeństwo żałobne w intencji zmarłego zostanie odprawione 8 sierpnia o godzinie 14 w kościele parafialnym pw. Św. Jana Marii Vianeya w Książenicach koło Grodziska Mazowieckiego. Pogrzeb odbędzie się tego samego dnia o godzinie 16 na cmentarzu komunalnym w Odrano-Woli (powiat grodziski). Generała Targosza pożegnamy zgodnie z ceremoniałem wojskowym.

gen Targosz

Źródło / Autor: sp.mil.pl

Zdjęcie: sp.mil.pl