Lotnicze V4+

Generał broni pilot Lech Majewski uczestniczył w konferencji dowódców Sił Powietrznych państw Grupy Wyszehradzkiej, w rozszerzonej formule V4+.
Spotkał się z dowódcami Sił Powietrznych Węgier (gen. bryg Albertem Safarem), Słowacji (gen. bryg. Miroslavem Korbą) i Czech (płk. Liborem Stefanikiem) oraz dowódca z Austrii (gen. bryg. Karlem Gruberem) i zastępcą dowódcy Sił Powietrznych Szwecji (gen. bryg. Johanem Svenssonem).

Spotkanie zorganizowane 2 sierpnia w Budapeszcie poświęcone było szkoleniu pilotów oraz innych specjalistów Sił Powietrznych, w tym możliwościom wymiany studentów uczelni lotniczych. Ponadto uczestnicy omówili liczne zmiany organizacyjno-strukturalne zachodzące w siłach zbrojnych państw członkowskich V4, a także wspólne ćwiczenia lotnicze przeprowadzone w ostatnim okresie i planowane w najbliższych latach. Wszyscy podkreślili, że konieczne jest podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych na obniżenie kosztów szkolenia lotniczego, w tym poprzez rozwijanie współpracy na rzecz wykorzystania i zarządzania przestrzenią powietrzną oraz prowadzenia wspólnych ćwiczeń z tankowania w powietrzu.
Na zakończenie obrad dowódcy podpisali memorandum dotyczące wymiany doświadczeń oraz współpracy w zakresie rozwoju zdolności operacyjnych sił powietrznych oraz szkolenia oficerów i podoficerów.
popisanie M uścisk m

Natomiast generał Majewski oraz pułkownik Libor podpisali koncepcję operacji (CONOPS – Concept of Operations) dotyczącą wspólnej, transgranicznej strefy przestrzeni powietrznej (CBA – Cross-Border Area) między Polską i Czechami. Dokument inicjuje wspólne prace nad porozumieniem dotyczącym utworzenia polsko-czeskiej strefy CBA oraz prowadzenia transgranicznych operacji powietrznych (CBO – Cross-Border Operations).

V4+

Źródło: sp.mil.pl

Zdjęcie: sp.mil.pl
Autor: Płk Karol Dymanowski