EADS: Dobre pierwsze półrocze

Kluczowe informacje to:

– Wzrost przychodu o 6 procent do 26,3 mld EUR
– Wskaźnik EBIT przed odpisem wzrósł o 21% do 1,6 mld EUR
– Przychód netto wzrósł o 31% do 759 mln EUR
– Grupa weryfikuje strategię, ogłasza reorganizację i rebranding

Spółka EADS (symbol giełdowy: EAD) ogłosiła wzrost przychodu i rentowności w pierwszej połowie 2013 r., głównie jako rezultat sprzedaży samolotów w sektorze komercyjnym.
Wartość otrzymanych zamówień wzrosła do 96,6 mld EUR, dzięki czemu portfel zamówień osiągnął na koniec czerwca wartość 634,8 mld EUR. Odnotowana za pierwsze półrocze wartość EBIT osiągnęła 1,5 mld EUR a pozycja finansowa netto -5,9 mld EUR.

„W pierwszych sześciu miesiącach osiągnęliśmy dobre wyniki i możemy potwierdzić realizację założeń na2013 r.” – powiedział CEO EADS, Tom Enders. „W drugiej połowie roku priorytetem będzie generowanie przychodów finansowych i realizacja programów”.
W pierwszej połowie 2013 roku przychody EADS wzrosły o 6% do 26,3 mld EUR (1. połowa 2012: 24,9 mld EUR), dzięki dostawie samolotów komercyjnych Airbusa i stabilnym przychodom spółek Eurocopter, Astrium i Cassidian. Przychody z zamówień samolotów wojskowych Airbus Military utrzymują się na stałym poziomie 5 mld EUR.
Wartość przyjętych zamówień(4) wzrosła ponad trzykrotnie do 96,6 mld EUR (1. poł. 2012 r.: 28,2 mld EUR). Silny trend wzrostowy utrzymał się także w drugim kwartale, zwłaszcza w Airbus Commercial. Sektor przemysłu obronnego i kosmicznego nadal otrzymywał zamówienia, choć wolniej niż w 2012 roku. Sumaryczna wartość portfela zamówień wzrosła do 634,8 mld EUR (koniec 2012 r.: 566,5 mld EUR).

Na dzień 30 czerwca 2013 r. EADS miało 143 358 pracowników (koniec 2012 r.: 140 405).

Aktualizacja strategii

W ostatnich miesiącach firma EADS dokonała przeglądu strategii, co utorowało drogę do dwóch ważnych decyzji zarządu spółki. Po pierwsze, grupa planuje połączenie spółek Airbus Military, Astrum i Cassidian w jeden oddział odpowiedzialny za przemysł obronny i kosmiczny (Defence and Space Division). Po drugie, grupa wzmocni wewnętrzną integrację i  spójność, zmieniając nazwy grupy i oddziałów na takie, w których pojawi się znana na całym świecie marka Airbus.
I tak Grupa Airbus będzie składać się z trzech oddziałów:

Airbus będzie odpowiadać za całość działalności związanej z samolotami komercyjnymi

Airbus Defence & Space będzie odpowiadać za działalność w sektorze przemysłu obronnego i kosmicznego, w tym za programy związane z wojskowymi samolotami transportowymi
Airbus Helicopters będzie odpowiadać za działalność w zakresie helikopterów cywilnych i wojskowych
Połączenie podmiotów z branży kosmicznej i obronności: Airbus Military, Astrium i Cassidian stanowi odpowiedź grupy na zmieniające się warunki rynkowe i zamrożone albo nawet malejące budżety obronne Zachodu. Restrukturyzacja zapewni optymalizację dostępu do rynku, synergię kosztów i rynków oraz poprawę konkurencyjności. Zwiększy także widoczność marki europejskiego lidera branży kosmicznej i obronnej.
Spółka Airbus Helicopters z jej produktami na rynki cywilne i wojskowe pozostanie bez zmian. Technika wiropłatów jest wysoce wyspecjalizowana i konieczne jest utrzymanie silnych związków pomiędzy produktami cywilnymi i wojskowymi.
Realizacja nowej strategii rozpocznie się 1 stycznia 2014 roku i zakończy się w drugiej połowie tego roku. Nowy plan ma wesprzeć strategię Flightpath 2015 i zwiększyć przychody udziałowców grupy.
Przed pełnym wprowadzeniem zmian konieczne jest zakończenie kilku etapów prac regulacyjnych, konsultacji z radami pracowniczymi i innych procedur procesu zatwierdzania.

Oddział Airbus Defence & Space będzie zatrudniał około 45 000 pracowników i generował roczne obroty w wysokości około 14 mld EUR. Siedzibą spółki będzie Monachium w Niemczech. Dyrektorem wykonawczym zostanie Bernhard Gerwert (60 l.). Airbus Defence & Space będzie składać się z czterech segmentów biznesowych: samolotów wojskowych, którym kierować będzie Domingo Ureña-Raso (55 l.), systemów kosmicznych, którym kierować będzie François Auque (57 l.), systemów komunikacji, wywiadu i bezpieczeństwa, na czele którego stanie Evert Dudok (54 l.) oraz wyposażenia, którym kierować będzie Thomas Müller (55). Julian Whitehead (50 l.) zostanie dyrektorem finansowym oddziału.
Tom Enders skomentował: „To co dziś ogłaszamy to ewolucja a nie rewolucja. To kolejny logiczny etap rozwoju naszej firmy. Potwierdzamy dominującą pozycję komercyjnej aeronautyki w grupie oraz restrukturyzujemy i koncentrujemy nasze działania w branży obronnej i kosmicznej, aby zmniejszyć koszty, zwiększyć rentowność i poprawić pozycję rynkową. Zmiana nazwy połączy po prostu całą firmę pod naszą najlepszą marką, która uosabia międzynarodowość, innowacyjność i integrację – a także odpowiada za dwie trzecie naszych przychodów. Wzmocni to nasz przekaz: „sprawiamy, że rzeczy latają”.
Grupa poda więcej szczegółów w czwartym kwartale.

Prognoza

Na podstawie wyników z pierwszej połowy 2013 roku EADS może potwierdzić zamiar realizacji rocznych założeń dla kluczowych wskaźników wydajności (KPI), za wyjątkiem wartości zamówień przyjmowanych przez Airbus Commercial, która przekroczyła już planowaną wartość.
Jako podstawę do realizacji założeń na 2013 rok EADS przyjmuje, że światowa gospodarka i ruch lotniczy będą rosnąć zgodnie z niezależnymi prognozami i nie nastąpią znaczące zakłócenia.
W 2013 r. zamówienia cywilne powinny przekroczyć 1000 samolotów. Dostawy Airbusa powinny dalej rosnąć do poziomu od 600 do 610 samolotów komercyjnych.
Ze względu na zmniejszone zamówienia na A380 przy zakładanym kursie wymiany Euro na poziomie 1,35 USD przychody w 2013 r. powinny umiarkowanie wzrosnąć.
Korzystając z lepszej marży w 2012 roku, w w 2013 roku EADS zamierza osiągnąć EBIT przed odpisami w wysokości 3,5 mld EUR i EPS przed odpisami w wysokości około 2,50 EUR (rok fiskalny 2012: EUR 2,24) przed wykupem akcji.

Poza stratami związanymi z defektem w ożebrowaniu skrzydła w A380, które są szacowane w 2013 roku na podstawie 25 zamówień na 85 mln EUR, z dzisiejszego punktu widzenia odpisy powinny ograniczyć się do potencjalnych kosztów programu A350 XWB, efektów różnic kursowych przy zaliczkach i rewaloryzacji salda.
Z programem A350 XWB nadal wiąże się wiele wyzwań. Zmiana harmonogramu prac może doprowadzić do większego wpływu na poziom rezerw.
Ocena potrzeby ewentualnego odpisu kosztów utworzenia działu Airbus Defence & Space zostanie przeprowadzona w drugiej połowie 2013 roku.

Po otrzymaniu finansowania od klientów i przed nabyciami w 2013 r. EADS zamierza osiągnąć równowagę przepływów środków pieniężnych.

Źródło / Autor: EADS