F-35 numer 100 dla Luke AFB w końcowej fazie montażu