Co w prasie piszczy – Raport. Wojsko-technika-obronność. Nr 7/2013