Wydarzyło się dziś – 10 lipca

10 lipca 1919 roku w Villacoublay zginął znakomity francuski lotnik Jean Marie Dominique Navarre. Był on pierwszym pilotem, któremu nadano tytuł asa myśliwskiego (za zestrzelenie 5 nieprzyjacielskich samolotów), jako pierwszy Francuz zestrzelił dwie nieprzyjacielskie maszyny jednego dnia. Największą sławę zyskał jednak w czasie bitwy pod Verdun. W czasie jej trwania Navarre latał w pojedynkę nad linią frontu polując na samoloty nieprzyjacielskie. Podnosiło to morale piechurów francuskich tym bardziej, że samolot francuskiego asa pomalowany był początkowo we francuskie barwy narodowe, a później całkowicie na czerwono. Wtedy to do Navarre`a przylgnął przydomek „wartownika Verdun”. W latach pierwszej wojny światowej zestrzelił on 12 samolotów na pewno i 15 prawdopodobnie. W 1919 roku miał wykonać przelot pod łukiem triumfalnym w Paryżu. Zginał w czasie ćwiczeń do tego wyczynu.

10 lipca 1930 roku ukazał się pierwszy numer „Skrzydlatej Polski”. Jest to najstarszy wydawany periodyk o tematyce lotniczej w Polsce. Nakład pierwszego numer tego miesięcznika wynosił 4,5 tysiąca egzemplarzy, miał 28 stron i kosztował 1 złoty.