Wydarzyło się dziś – 6 lipca

6 lipca 1951 roku doszło do pierwszego tankowania w powietrzu w warunkach bojowych. Wykonujący zadanie rozpoznania nad Koreą Północną RF-80 Shooting Star pobrał paliwo z cysterny powietrznej KB-29 Superfotress.

6 lipca 1957 roku sformowano 3 Korpus Obrony Powietrznej. Był to związek taktyczny Sił Powietrznych RP. Zadaniem korpusu była obrona powietrzna obszaru Ziemi Lubuskiej, Wielkopolski, Dolnego Śląska i Śląska Opolskiego. Pierwszym dowódcą związku został płk Tadeusz Cynkin. Korpus został rozformowany w 2007 roku.