Welcome Airport Services z certyfikatem ISAGO

Spółka Welcome Airport Services otrzymała prestiżowy certyfikat ISAGO przyznawany przez Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA).

ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations) jest najbardziej kompleksowym
i restrykcyjnym programem certyfikacyjnym dla agentów obsługi naziemnej. Program został wprowadzony przez stowarzyszenie IATA w 2008 roku, z inicjatywy największych linii lotniczych, w celu wypracowania jednorodnego systemu oceny usług handlingowych,
a w efekcie poprawy poziomu bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka szkód operacji naziemnych. Przyznanie certyfikatu jest poprzedzone wielotygodniowym audytem, prześwietlającym zarówno punkty prowadzenia działalności operacyjnej, jak i siedzibę firmy i sposób zarządzania procedurami bezpieczeństwa (dokumentację oraz implementację). Jego rangę buduje też fakt, że trzeba go odnawiać co dwa lata.

Certyfikat przyznawany jest niezależnie każdemu z lotnisk, na których działa agent. Welcome Airport Services jest drugim agentem z certyfikatem ISAGO działającym na lotnisku Chopina w Warszawie. W kwietniu odbył się audyt certyfikujący w krakowskim Oddziale Spółki.

Przyznanie najważniejszego certyfikatu w branży nowopowstałej spółce, traktujemy jako dowód na efektywność przeprowadzonych zmian – powiedział Zbigniew Knapczyński, Prezes Zarządu spółki.

Spółka Welcome Airport Services została utworzona w 2012 roku, w wyniku konsolidacji dwóch podmiotów Warsaw Airport Services (WAS) oraz WAS-KRK Airport Services (LHC).
Obecnie świadczy kompleksowe usługi handlingowe na lotniskach w Warszawie (Lotnisko Chopina), Krakowie, Rzeszowie oraz Katowicach. Jeszcze w tym roku do Welcome dołączą podmioty w Gdańsku, Szczecinie oraz Poznaniu.

Źródło / Autor: Welcome AS