Odszedł były dowódca WOPK

Zmarł generał broni w stanie spoczynku Longin Łozowicki, w latach 1976-1990 dowódca Wojsk Obrony Powietrznej Kraju.
Generał nadzorował wprowadzanie do służby myśliwców MiG-21bis i MiG-23 oraz systemu rakietowego S-200 Wega i przyczynił się do podjęcia decyzji o zakupie myśliwców MiG-29.
Longin Łozowicki urodził się w 1926 roku w Nowej Czołnicy w województwie łuckim na Kresach. Po wojnie jego rodzina została repatriowana do Wendowa w powiecie zgorzeleckim. W latach 1943-1944 był członkiem polskiej samoobrony we wsi Przebraże na Wołyniu. Do wojska wstąpił ochotniczo i na własną prośbę trafił do Oficerskiej Szkoły Piechoty numer 1 we Riazaniu, którą ukończył 22 października 1944 roku jako podporucznik. W szeregach II Armii WP walczył z Niemcami nad Nysą Łużycką, na Łużycach i w Sudetach. Był ranny, ale po dwóch tygodniach opuścił szpital i dołączył do macierzystej jednostki. Po wojnie pełnił z pułkiem służbę graniczną nad Nysą Łużycką, a później został wraz z nim przeniesiony do Chorzowa. Po kursie dowódców batalionów w Centrum Wyszkolenia Piechoty w Rembertowie był komendantem szkoły podoficerskiej w 40 pułku piechoty, a następnie dowódcą batalionu szkolnego. W latach 1949-1952 studiował w Akademii Sztabu Generalnego, po czym został szefem Wydziału I Operacyjno-Szkoleniowego sztabu 19 Dywizji Zmechanizowanej. W latach 1953-1955 był sekretarzem Międzynarodowej Komisji Kontroli i Nadzoru w Korei. Po powrocie z misji służył w SGWP, aż do objęcia posady zastępcy szefa Zarządu Operacyjnego-szefa Centrum Dowodzenia.
W 1968 roku został szefem sztabu-zastępcą dowódcy Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, a w 1970 roku generałem brygady. W latach 1972-1975 dowodził 3. Korpusem OPK. Ukończył kurs w Akademii Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych ZSRR. W 1977 roku minister obrony powierzył mu stanowisko dowódcy WOPK. W stanie wojennym Longin Łozowicki był członkiem Wojskowej rady Ocalenia Narodowego. Po połączeniu Wojsk Lotniczych i WOPK w 1990 roku trafił do dyspozycji ministra obrony i pełnił obowiązki doradcy dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. W 1991 roku odszedł na emeryturę. Należał do Związku Kombatantów RP i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych.
Uroczystości pogrzebowe odbędą się 28 czerwca w Konstancinie-Jeziornej. Rozpocznie je o godzinie 11 nabożeństwo w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej, po którym generał zostanie pochowany zgodnie z ceremoniałem wojskowym na cmentarzu przy ulicy Chylickiej.

Źródło: sp.mil.pl

Ppłk Artur Goławski
Zdjęcie: archiwum rodziny państwa Łozowickich
Życiorys generała według książki Stefana Czmura i Waldemara Wójcika „Dowódcy lotnictwa i obrony powietrznej” (rok 2000).