Umowa o dofinansowanie budowy terminalu na krakowskim lotnisku

Przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów Transportowych i Kraków Airport podpisali dzisiaj umowę o dofinansowanie rozbudowy terminalu na krakowskim lotnisku ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura
i Środowisko (projekt nr POIS.06.03.00-00-014/12). Kwota dofinansowania wyniesie ponad 156 mln zł. Wartość całego projektu to blisko 430 mln zł.
Umowa obejmuje m.in. rozbudowę i przebudowę międzynarodowego terminalu pasażerskiego (z wyłączeniem kładki współfinansowanej ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego) oraz zaprojektowanie, dostawę i montaż systemu transportu i kontroli bagażu rejestrowanego. Pozostała kwota na realizację inwestycji pochodzi z emisji obligacji. Budowa ma zostać ukończona do końca czerwca 2015 r.
Jak podkreśla Jan Pamuła, prezes Kraków Airport, jest to największe dofinansowanie z funduszy unijnych, jakie kiedykolwiek uzyskało krakowskie lotnisko. „Z sukcesem zrealizowaliśmy już cztery projekty z zakresu bezpieczeństwa, również przy wsparciu środków Programu Infrastruktura i Środowisko. Piąty – realizowany jeszcze projekt – obejmuje wyposażenie terminalu pasażerskiego w urządzenia oraz systemy kontroli
i będzie kontynuowany równolegle z budową nowej części terminalu” – dodał Jan Pamuła.
Po rozbudowie terminal pasażerski będzie miał przepustowość do 1800 osób odlatujących/godz. i 1800 osób przylatujących/godz., co znacznie poprawi komfort podróży pasażerom korzystającym z lotniska. Łączna powierzchnia użytkowa nowego budynku terminalu wzrośnie z obecnych 15 tys. m2 do ponad 56 tys. m2.
Rozbudowa terminalu jest częścią wielkiego planu inwestycyjnego w Kraków Airport, który obejmuje również rozbudowę płyty postojowej, modernizację dróg kołowania, budowę hotelu, stacji kolejowej oraz kładki łączącej te obiekty z terminalem.

Źródło / Autor: Lotnisko Kraków