Wręczenie sztandaru dla Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego na rynku w Gnieźnie

Niemal od początków sformowania lotnictwa transportowego w Powidzu nasze jednostki wojskowe starają się czynnie uczestniczyć w życiu mieszkańców Pierwszej Stolicy Polski. Dzięki temu w październiku 2011 r. na gnieźnieńskim rynku mogliśmy otrzymać z rąk przedstawiciela Prezydenta RP, gen. dyw. pil. Sławomira Kałuzińskiego sztandar Dowództwa 3. SLTr. W miniony piątek (14 bm.) mieszkańcy Gniezna po raz drugi mieli okazję zobaczenia tej, najważniejszej dla każdego żołnierza, uroczystości.

Swój sztandar otrzymał Zarząd Główny Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. To organizacja pożytku publicznego, zrzeszająca głównie byłych żołnierzy, mająca na celu propagowanie tradycji Wojska Polskiego, integrowanie środowiska żołnierzy i obronę ich praw. W kraju funkcjonuje ponad 440 kół związku, ale to właśnie koło gnieźnieńskie zostało wybrane na organizatora uroczystości. Wydatnej pomocy w realizacji tego zdania udzielił Dowódca 3. Skrzydła płk dypl. pil. Sławomir Żakowski i podległa mu 33. BLTr. Żołnierze powidzkiej bazy zadbali o przeprowadzenie uroczystości wręczenia sztandaru zgodnie z ceremoniałem wojskowym, oraz wzięli w niej czynny udział wystawiając swój Poczet Sztandarowy i Kompanię Honorową, oraz pododdziały Bazy. Zabezpieczali także jej przebieg pod względem logistycznym.

W uroczystościach wzięli udział liczni zaproszeni goście: Prymas Polski, abp Józef Kowalczyk, gen. broni Waldemar Skrzypczak, reprezentujący Ministra Obrony Narodowej, gen. broni Lech Konopna, reprezentujący Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dowódca Marynarki Wojennej admirał Tomasz Mathea, oraz wielu innych przedstawicieli wojska, władz szczebla centralnego i samorządowego.

O tym, że żołnierze 33. Bazy stanęli na wysokości zadania świadczy komentarz jednego z gnieźnieńskich portali: „Uroczystość przekazania sztandaru była kolejną okazją do swoistego zbliżenia się wojska z mieszkańcami Gniezna, odwykłymi już od widoku wojska na ulicach swojego miasta. Żołnierze zapraszali do stoisk na których można było zapoznać się ze sprzętem wojskowym. Na płycie rynku stanął kołowy transporter opancerzony Rosomak, wojskowy checkpoint oraz namioty, w których prezentowana była broń i wyposażenie żołnierzy. Wszyscy chętni (i głodni) mieli również okazję spróbować wojskowej grochówki. Kolejna już uroczystość przekazania wojskowego sztandaru dowodzi, że pomimo, iż w Gnieźnie nie stacjonują już jednostki wojskowe, wciąż żywa jest tradycja oręża i sympatia mieszkańców dla wojska.” (Portal Gniezno.com.pl).

Z naszej strony obiecujemy że miejscu, gdzie tradycje narodowowyzwoleńcze i patriotyzm są tak żywe, obecności polskich żołnierzy nie zabraknie.

sztandar

Tekst: kpt. Włodzimierz Baran,
Zdjęcia: Michał Turowski, Tomasz Blejwas (EPPW Spotters)
Źródło: 3sltr.sp.mil.pl