88 lat „Szkoły Orląt”

Pod przewodnictwem generała broni pilota Lecha Majewskiego, dowódcy Sił Powietrznych z okazji 88-lecia „Szkoły Orląt” w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych zebrał się konwent uczelni.
Na spotkanie do „Szkoły Orląt” przybyli także inni członkowie społecznego ciała, w tym generał dywizji Leszek Surawski (szef Zarządu Planowania Operacyjnego P3 SGWP), generał brygady Sławomir Szczepaniak (szef Inspektoratu Uzbrojenia), dr hab. inż. Ryszard Szczepanik (dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych), Artur Wojtas (członek zarządu PZL Mielec) i Grzegorz Kapusta (Urząd Marszałka Województwa Lubelskiego). Obecni byli rektor-komendant WSOSP generał brygady pilot Jan Rajchel oraz jako sekretarz pułkownik Andrzej Marciniuk. Konwent przyjął uchwały w sprawie swojej działalności w roku akademickim 2013/2014 oraz upamiętniającą 88. rocznicę powstania „Szkoły Orląt”.

Ponadto podczas wizyty w Dęblinie dowódca Sił Powietrznych podpisał porozumienie o współpracy Sił Powietrznych z Muzeum SP, reprezentowanym przez dyrektora generała brygady w rezerwie pilota Ryszarda Hacia. Na mocy dokumentu będziemy wspólnie upowszechniać historię i tradycje polskiego lotnictwa wojskowego oraz popularyzować dorobek jednostek lotniczych, radiotechnicznych i przeciwlotniczych. Celem jest promowanie w wśród Polaków służby wojskowej w lotnictwie oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku Sił Powietrznych. Muzeum zobowiązało się między innymi do udzielania pomocy merytorycznej i organizacyjnej grupom rekonstrukcyjnym zajmującym się historycznym uzbrojeniem, sprzętem i wyposażeniem SP. Siły Powietrzne zaś obejmą mecenatem wybrane przedsięwzięcia muzealników, związane z upamiętnianiem ważnych rocznic i wydarzeń z dziejów polskiego lotnictwa wojskowego.

Szkoła Orląt

Ppłk Artur Goławski
Zdjęcia: mjr Wiesław Świerkowski

Źródło: sp.mil.pl