Aparaty Harfang w Mali wykonały już 100 misji bojowych