Mistrzostwa Sił Powietrznych w Sporcie Powszechnym rozpoczęte

Po raz trzeci do Centrum Szkolenia Sił Powietrznych im. Romualda Traugutta w Koszalinie przybyli sportowcy Sił Powietrznych. Na placu apelowym Centrum 11 czerwca 2013 roku stanęli reprezentanci skrzydeł Lotnictwa Taktycznego ze Świdwina, Poznania i Powidza, 4. SLSz, COP, 3. BR OP, 3. BRt, CWT, 1. ORel oraz CS SP.

Otwierając mistrzostwa komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych pułkownik dyplomowany Dariusz Sienkiewicz powitał zgromadzonych zawodników oraz sędziego głównego mistrzostw pułkownika Ryszarda Młynarczyka – szefa Wydziału Wychowania Fizycznego i Sportu Dowództwa Sił Powietrznych.
Przystępując do organizacji tego przedsięwzięcia organizatorzy postarali się zapewnić zawodnikom godne warunki do rywalizacji i odpoczynku, ale również zadbali bezpieczeństwo mistrzostw.
Przez cztery dni kolejne Centrum Szkolenia Sił Powietrznych będzie miejscem prawdziwie sportowej rywalizacji. „Życzę Wam dobrej zabawy i sprzyjającej zawodom pogody. Niechaj zwyciężają najlepsi” – powiedział komendant centrum. Zadaniem mistrzostw jest popularyzowanie wśród żołnierzy sportu i zdrowego stylu życia, umożliwienie skonfrontowania swojej sprawności fizycznej i umiejętności ruchowych w sportowej walce. Celem również jest wyłonienie zawodników do reprezentowania Sił Powietrznych na mistrzostwach Wojska Polskiego.

Zaraz po uroczystości otwarcia i przeprowadzeniu odprawy technicznej kierowników zespołów przystąpiono do rywalizacji. W pierwszej kolejności równolegle przeprowadzono konkurencje w indywidualnego pokonywania toru przeszkód w Ośrodku Sprawności Fizycznej oraz strzelania z pistoletu wojskowego. W kolejnych dniach uczestników mistrzostw czeka bieg patrolowy, indywidualne i zespołowe strzelanie z karabinka AK i zespołowe pokonywanie OSF.
W piątek 14. czerwca nastąpi oficjalne zakończenie mistrzostw i wydanie komunikatu końcowego z wynikami.

zawody

Źródło: sp.mil.pl

Tekst: kpt. Jarosław Barczewski
Zdjęcia: Tadeusz Wasilewski