Militarystyka Historyczna – nowy kierunek na UJK

Militarystyka Historyczna to nowy kierunek otwarty na UJK specjalnie dla młodych ludzi zainteresowanych wojskowością.
Militarystyka historyczna
Studia licencjackie stacjonarne
Jednostka prowadząca: Instytut Historii UJK w Kielcach

Specjalności do wyboru:
bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie
wojskowe dziedzictwo kulturowe

W programie studiów między innymi:
Historia wojen i wojskowości od starożytności do czasów współczesnych
Bronioznawstwo, munduroznawstwo, falerystyka i weksykologia, geografia wojenna
Widowiska i rekonstrukcje historyczne
Tradycje zwyczaje i ceremoniał w Wojsku Polskim
Wojska lądowe, siły morskie, lotnictwo wojskowe
Historia i współczesność sił policyjnych i porządkowych
Podstawy funkcjonowania polskich organów bezpieczeństwa
Terroryzm – aspekty militarne, ideologiczne i społeczne

Więcej informacji na stronie UJK.