Stowarzyszenie Sympatyków 61. Brygady

Informacja o inicjatywie powołania Stowarzyszenia

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością informujemy, że odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej w sprawie powołania „Stowarzyszenia Sympatyków 61. Brygady”. Jego głównym celem będzie zachowanie i kultywowanie historii i tradycji skwierzyńskiej brygady.

Stowarzyszenie zamierza inicjować organizowanie różnorodnych form integrujących środowisko byłych i czynnych żołnierzy poprzez wspólne uczestnictwo w obchodach rocznicowych, podróżach historyczno-wojskowych i krajoznawczych.

Stowarzyszenie podejmie także działania zmierzające do pozyskiwania dodatkowych funduszy na działalność statutową.

Zależy nam, aby grona naszych przyjaciół i sympatyków zgromadzonych wokół idei stowarzyszenia stale się powiększało. Zachęcamy do współpracy i wspólnego tworzenia Stowarzyszenia.

Sądzimy, że Stowarzyszenie może być źródłem satysfakcji i poczucia wspólnoty w zakresie działań na rzecz naszego lokalnego środowiska.

Kontakt telefoniczny: CW: 568 400, CA 957177400

kontakt e-mail: kgskwierzyna@poczta.onet.pl

Źródło: http://www.35drop.sp.mil.pl/

Logo: http://www.35drop.sp.mil.pl/