Wydarzyło się dziś – 20 maja

20 maja 1898 roku w Stawropolu na Kaukazie urodził się Kazimierz Kunicki, podporucznik pilot Wojska Polskiego. Podczas I wojny światowej służył w Armii Carskiej. W końcu stycznia 1918 roku porzucił służbę w wojsku rosyjskim i przedostał się do Mińska, gdzie wstąpił do I Korpusu Polskiego. Już w niepodległej Polsce został skierowany do warszawskiej Szkoły Lotniczej. W czasie walk z bolszewikami służył w 2. Eskadrze Wywiadowczej. W czerwcu 1920 roku został zamordowany przez Kozaków, gdy po wykonaniu rozkazu i zniszczeniu mostu na linii kolejowej Miropol – Berdyczów musiał przymusowo lądować w wyniku uszkodzenia samolotu przez nieprzyjaciela. Został pośmiertnie odznaczony Polową Odznaką Pilota.

20 maja 1927 roku Charles Lindberg wystartował z lotniska Garden City pod Nowym Yorkiem do swojego lotu przez Atlantyk. Lot ukończył po 33,5 godzinach lądując w Paryżu. Jego samolot  Spirit of St. Louis można oglądać w National Air and Space Museum.