Siły Powietrzne RP pamiętają o kpt. pil Stanisławie Skarżyńskim