Żołnierze NSR na szkoleniu w 42. BLSz

W dniach 08.04-22.04.2013 r. w 42. Bazie Lotnictwa Szkolnego odbyły się ćwiczenia wojskowe rotacyjne żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. W szkoleniu uczestniczyło 50 żołnierzy, którzy zostali przydzieleni do eskadry zabezpieczenia na kompanię obsługi lotniska.

Szkolenie żołnierzy NSR w 42. BLSz odbywało się zgodnie z programem szkolenia specjalistycznego pododdziałów zawodowych w zakresie utrzymania gotowości eksploatacyjnej lotnisk ( w tym usuwania zniszczeń lotniskowych)”.

Ćwiczenia miały na celu podnieść poziom indywidualnych oraz zespołowych kompetencji podczas realizacji zadań w ramach reagowania kryzysowego.

Założony cel szkolenia został osiągnięty.

Tekst/Źródło: kpt. Piotr Murlak, http://www.42blotsz.sp.mil.pl

Zdjęcia: st. szer. Paweł Nowak