Wydarzyło się dziś – 29 kwietnia

29 kwietnia 1920 roku z Bydgoszczy na front przeciwbolszewicki wyruszyła 15. eskadra myśliwska (dawna 4. wielkopolska eskadra bojowa) dowodzona przez por. pil. Jerzego Dziembowskiego. Po dwóch tygodniach jednostka rozpoczęła loty bojowe. Eskadra odznaczyła się szczególnie w czasie walk z 1. Armią Konną Siemiona Budionnego u bram Lwowa w połowie sierpnia 1920 roku. Po zakończeniu wojny polsko bolszewickiej eskadra została włączona w skład 3. Pułku Lotniczego w Poznaniu.

29 kwietnia 1930 roku dokonano oblotu radzieckiego myśliwca I-5. W latach 1933-1936 był to podstawowy samolot sowieckiego lotnictwa myśliwskiego. I-5 został zaprojektowany przez Nikołaja Polikarpowa.