Uroczystość święta 16. brl

W pięknej wiosennej scenerii 26 kwietnia br. na terenie jednostki wojskowej w Jarocinie odbyły się uroczystości związane z obchodami 68. rocznicy powstania 16. jarocińskiego batalionu remontu lotnisk im. gen. bryg. Stanisława Taczaka.

Historia 16. brl sięga ostatnich dni II Wojny Światowej, kiedy to 29 kwietnia 1945 roku rozkazem Tyłów Wojsk Powietrznych Sił Wojska Polskiego został sformowany w Dęblinie 1. Samodzielny Inżynieryjno-Lotniskowy batalion. Pod koniec roku 1957 zapadła decyzja o zmianie miejsca stacjonowania batalionu i w styczniu 1958 roku jednostka przebazowała się do kompleksu koszarowego w Jarocinie.

Przed zasadniczą częścią uroczystości delegacja żołnierzy batalionu z Dowódcą ppłk Andrzejem Galanem na czele udała się do miejscowości Mieszków, gdzie przy asyście Grupy Rekonstrukcyjnej Powstańców Wielkopolskich złożyła kwiaty pod pomnikiem gen. bryg. Stanisława Taczaka oddając tym samym hołd patronowi jarocińskiej jednostki wojskowej.

Rocznicowe obchody rozpoczęły się mszą św. w kościele oo. Franciszkanów p.w. św. Antoniego z Padwy, którą odprawił ksiądz kapelan ppłk Krzysztof Górski. W intencji 16. batalionu modlili się żołnierze, przedstawiciele władz samorządowych, młodzież jarocińskich szkół oraz mieszkańcy Jarocina. Po zakończeniu mszy św. uczestnicy tej podniosłej uroczystości w asyście kompanii honorowej oraz pocztów sztandarowych udali się do jednostki wojskowej na plac apelowy, gdzie rozpoczęła się zasadnicza część uroczystości.

Apel rozpoczął się złożeniem meldunku Dowódcy 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego gen. bryg. pil. Włodzimierzowi Usarkowi o gotowości pododdziałów do uroczystego apelu przez dowódcę batalionu ppłk Andrzeja Galana . Następnie Dowódca Skrzydła dokonał przeglądu pododdziałów po czym powitał licznie przybyłych gości. Obecni byli m.in. Starosta Jarociński i Burmistrz Jarocina, przedstawiciele władz samorządowych powiatów, gmin i miast garnizonu jarocińskiego, przedstawiciele służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy ziemi jarocińskiej.

Z okazji święta batalionu Dowódca jednostki złożył wszystkim żołnierzom oraz pracownikom wojska serdeczne podziękowania za rzetelną i wymagającą wielu poświęceń służbę i pracę na rzecz jarocińskiego batalionu. Rozkazem specjalnym, Dowódca Batalionu wyróżnił 157 żołnierzy i 29 pracowników wojska. Żołnierzom zasłużonym dla jednostki wręczono odznaki pamiątkowe, a także listy gratulacyjne. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Poznania pod dowództwem tamburmajora st. chor. szt. Konrada Boryckiego. Kulminacyjnym punktem uroczystości była defilada pododdziałów jarocińskiego batalionu.

W defiladzie uczestniczyły również dwa pododdziały złożone z uczniów klas o profilu wojskowym i policyjno-prawnym z ZSP nr 2.
Tradycyjnie pokaz sprzętu i wyposażenia wojskowego cieszył się dużym zainteresowaniem i był nie lada atrakcją dla zwiedzających bez względu na wiek. Mobilny Zespół Rozminowania EOD zaprezentował zebranym pokaz neutralizacji improwizowanych urządzeń wybuchowych IED. Nie zabrakło również żołnierskiego poczęstunku. Specjalnie na tę okoliczność wojskowi kucharze przygotowali i wydawali z kuchni polowej grochówkę wojskową, która idealnie wkomponowała się w piknikowy nastrój święta jednostki.

Dla osób wiążących swoją przyszłość z wojskiem, przy współpracy z WKU w Kaliszu został zorganizowany punkt informacyjny, promujący służbę w Narodowych Siłach Rezerwowych, cieszący się dużym zainteresowaniem przybyłych mieszkańców regionu. Jubileusz 68-lecia powstania jednostki był okazją do spotkania pokoleń i wymiany doświadczeń ludzi wywodzących się z różnych środowisk . Było to ważne wydarzenie nie tylko dla żołnierzy i ich rodzin, ale także dla całej społeczności południowej wielkopolski.

Źródło: http://www.16brl.sp.mil.pl

Zdjęcia: http://www.16brl.sp.mil.pl