Ćwiczenia rotacyjne NSR w 6. bdow SP

Dnia 22.04.2013 r. w 6. batalionie dowodzenia SP zakończone zostało kolejne ćwiczenie rotacyjne żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Podczas trzytygodniowego okresu szkolenia ponad 30 żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych miało sposobność intensywnego pogłębiania wiedzy ogólnowojskowej i specjalistycznej.

W czasie ćwiczeń żołnierze mieli okazję zapoznania się z szerokim spektrum bazy szkoleniowej. Zajęcia ze szkolenia ogniowego realizowane były na poligonach w Międzyrzeczu i Biedrusku, gdzie wojsko doskonaliło swoje umiejętności strzeleckie, a także wykonywało rzut granatem bojowym.

W zakresie szkolenia inżynieryjnego zrealizowano naukę sporządzania zapalnika lontowego oraz uzbraja­nie w zapalniki lontowe kostek trotylu i ich wysa­dzanie.

Niewątpliwie jednym z najlepszych sprawdzianów dla uczestników szkolenia był udział w ćwiczeniu taktyczno – specjalnym 6. bdow SP pk. ANTENA 13, w czasie którego żołnierze NSR realizowali zadania zabezpieczenia bojowego, co jak się okazało wykonali bardzo dobrze.

Podsumowaniem ćwiczenia rotacyjnego z żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych był sprawdzian sprawności fizycznej oraz wykonywania norm ogólnowojskowych.

Zmagania żołnierzy oceniał również osobiście dowódca jednostki ppłk Zbigniew Roszak.

Tekst/Źródło: ppor. Tomasz Banicki, http://www.6bdow.sp.mil.pl/

Zdjęcie: http://www.6bdow.sp.mil.pl/