Wizyta Prezesa ZG SSLWRP, gen. dyw. pil. Franciszka Macioły na zebraniu Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego SSLWRP

W dniu 16.04.2013 roku miała miejsce wizyta Prezesa ZG SSLWRP, gen. dyw. pil. Franciszka Macioły na zebraniu Oddziału Warszawsko – Mazowieckiego Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Dowództwa Sił Powietrznych. Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Spotkanie SSLW RP

Prezes Oddziału W-MSSLWRP Kol. gen. bryg. pil. Roman Harmoza, wita przybyłego na zebranie Prezesa ZG SSLWRP kol. gen. dyw. pil. Franciszka Maciołę.

Spotkanie SSLW RP

Spotkanie SSLW RP

Spotkanie SSLW RP

Prezes Oddziału W-MSSLWRP Kol. gen. bryg. pil. Roman Harmoza, uhonorował upominkiem, logiem Oddziału z dedykacją, przybyłego na zebranie Prezesa ZG SSLWRP, kol. gen. dyw. pil. Franciszka Maciołę.

Spotkanie SSLW RP

Prezes Oddziału W-MSSLWRP Kol. gen. bryg. pil. Roman Harmoza, gratuluje nowo wstępującemu do Stowarzyszenia ppłk mgr inż.Waldemarowi Kulawińskiemu, któremu wcześniej legitymację i odznakę Stowarzyszenia wręczył Prezes ZG SSLWRP,  a Prezesa ZG SSLWRP kol. gen. dyw. pil. Franciszek Macioła wręcza logo Oddziału z dedykacją, kol. ppłk pil. Jerzemu Czechowskiemu, z okazji Jego 75-tych Urodzin.

Spotaknie SSLW SP

Prezes ZG SSLWRP kol. gen. dyw. pil. Franciszek Macioła, wręcza dyplomy Jubilatom.

Spotkanie SSLW RP

Pamiątkowe zdjęcie Jubilatów z Prezesem Oddziału W-MSSLWRP Kol. gen. bryg. pil. Romanem Harmozą, Prezesem ZG SSLWRP kol. gen. dyw. pil. Franciszkiem Maciołą i sekretarzem Oddziału kol. płk dr inż. Henrykiem Czyżykiem.

Tekst: płk dr inż. Henryk Czyżyk

Zdjęcia: Adam Władysław Jankowski