Kwiecień-13 w 16. brl

Zgodnie z „Programem ćwiczeń 16. brl na lata 2011-2013″ w dniach 18 i 19 kwietnia br. w 16. batalionie remontu lotnisk odbył się trening sztabowy pt. Kwiecień-13. Było to jedno z ważniejszych przedsięwzięć organizowanych w ramach szkolenia operacyjno-taktycznego.

Zasadniczym celem szkoleniowym było przećwiczenie drugich zmian poszczególnych grup funkcyjnych Punktu Kierowania na tle określonej sytuacji taktycznej. Zgodnie z otrzymanym zadaniem obsada PK doskonaliła swoje umiejętności w zakresie wypracowania decyzji stosując algorytmy postępowania ujęte w Stałych Procedurach Operacyjnych.

Przebieg procesu decyzyjnego sukcesywnie „zakłócany” był poprzez kolejno wprowadzane epizody taktyczne mające na celu sprawdzenie działania obsady PK w warunkach występujących zakłóceń, znajomości obowiązujących procedur postępowania oraz właściwego obiegu informacji na Punkcie Kierowania.
Z ramienia Dowódcy Jednostki Wojskowej 3091 przebieg ćwiczenia nadzorowali:
– Szef Wydziału Operacyjnego Zastępca Szefa Sztabu ppłk Marian Borowiak;
– Szef Sekcji Operacyjnej mjr Robert Sierko;
– Oficer Sekcji Planowania Operacyjnego kpt. Łukasz Bizan.

Trening sztabowy zakończył się przeprowadzeniem omówienia wstępnego, podczas którego „na gorąco” omówiono przebieg ćwiczenia.

Źródło: http://www.16brl.sp.mil.pl

Zdjęcie: http://www.16brl.sp.mil.pl