Kurs taktyczny w 3. SLTr

Pion Szefa Szkolenia Dowództwa 3. SLTr zorganizował i przeprowadził dwutygodniowy Teoretyczny Kurs Taktyczny dla Pilotów Samolotów Transportowych. Udział w nim wzięła 18 osobowa grupa lotników z baz lotnictwa transportowego w Powidzu i Krakowie.

To, co odróżnia pilotów transportowych samolotów wojskowych od ich cywilnych kolegów to umiejętności taktyczne. Sposoby wykonywania zadań lotniczych w niebezpiecznej lub wrogiej przestrzeni, unikanie zagrożeń i ataków – a w skrajnym wypadku obrona i walka – to podstawa wiedzy taktycznej. Załogi samolotów 3. Skrzydła wykonują zadania w Afganistanie, Iraku, Czadzie i – ostatnio – do Mali, biorą udział w międzynarodowych ćwiczeniach takich jak RED FLAG, czy TLP. Są one źródłem zdobywania bezcennych umiejętności i doświadczeń. Czwarta edycja kursu taktycznego (poprzedni odbył się w lutym ub. roku) ma na celu ich wymianę pomiędzy uczestnikami, przygotowania kolejnej grupy lotników do wykonywania zadań w skomplikowanych i niebezpiecznych warunkach, oraz wyeliminowanie najczęściej popełnianych błędów w czasie planowania, przygotowania i realizacji zadań lotnictwa transportowego.

Na program kursu składają się wykłady problemowe i ćwiczenia praktyczne, uzupełniające i utrwalające wiedzę i nawyki. Kończy go sprawdzenie zdobytych umiejętności i poziomu przygotowania do wykonywania najtrudniejszych nawet zadań. Zajęcia prowadzą najbardziej doświadczeni spośród dowódców-pilotów, specjaliści z różnych dziedzin, a także zaproszeni z zewnątrz wykładowcy wojskowi i cywilni.

Tematyka kursu obejmowała zarówno ogólne zagadnienia związane z funkcjonowaniem lotnictwa transportowego, jak i wiedzę i umiejętności specjalistyczne jak np.:

  •     Funkcjonowanie systemu CSAR (ratownictwa bojowego) i praktyczne jego użycie;
  •     Zajęcia teoretyczne i praktyczne z SERE;
  •     Wykonywanie misji w środowisku niepewnym i wrogim;
  •     Planowanie i zarządzanie lotem;
  •     Loty w ugrupowaniu, dowodzenie ugrupowaniem lotniczym;
  •     Wykonywanie lotów w różnych warunkach nad morzem, lądem i w terenie górskim;
  •     Procedury taktycznych podejść do lądowania i startów;
  •     Desantowania wojsk i sprzętu;
  •     Stres pola walki.

Uczestnicy po pozytywnym zdaniu dwuetapowego sprawdzianu końcowego otrzymali certyfikaty potwierdzające uzyskanie odpowiedniego poziomu przygotowania do wykonywania zadań taktycznych. Jednocześnie ich opinie o tematyce i poziomie prowadzonych zajęć każdorazowo wykorzystywane są do modyfikacji programu kolejnej edycji kursu tak, aby w maksymalnym stopniu odpowiadał on potrzebom lotników.

Prowadzone w Dowództwie 3. Skrzydła kursy taktyczne to jedne z najważniejszych, mających szczególne znaczenie, rodzajów realizowanych własnymi siłami szkoleń. Pomagają w upowszechnieniu wśród naszych załóg doświadczeń zdobytych w ramach lotów do PKW, oraz na teatrach działań zbrojnych i w międzynarodowych ćwiczeniach. Jednocześnie kurs ten pozwala w maksymalnym stopniu przygotować mniej doświadczone załogi do prawidłowego postępowania i kalkulowania ryzyka na każdym etapie wykonywania zadania.

Tekst/Źródło: kpt. Włodzimierz Baran, http://www.3sltr.sp.mil.pl

Zdjęcia: Renata Szypuła, Krzysztof Wojtkowiak, archiwum 3. SLTr