„Kustosz Tradycji, Chwały i Sławy Oręża Polskiego”