Maciej Franz, Anna Pastorek – Texel 1673 – zapowiedź

Texel 1673 autorstwa Macieja Franza i Anny Pastorek to pierwsze w Polsce autorskie ujęcie wydarzeń bitwy pod Texel, starcia z trzeciej wojny holendersko-angielskiej w XVII wieku, oparte o źródła holenderskie, angielskie i literaturę przedmiotu. Książka porusza kwestie całości wojny, a w jej wnętrzu można znaleźć także rysy innych starć morskich i lądowych tejże wojny

Wstęp
1. Skomplikowane sojusze
1.a. Anglia szuka rewanżu
1.b. Republika Zjednoczonych Prowincji w przededniu wojny
1.c. Polityka Ludwika XIV
2. Siły Anglii, Republiki Zjednoczonych Prowincji i Francji
2.a. Wojna na lądzie czy na morzu?
2.b. Okręty wojenne drugiej połowy XVII wieku
2.c. Admirałowie: – Anglia
– Francja
– Republika Zjednoczonych Prowincji
3. Wojna na morzu
3.a. Strategie walczących stron
3.b. Bitwa pod Solebay (7 czerwca 1672r.)
3.c. Podwójna bitwa pod Schooneveld (7 i 14 czerwca 1673r.)
4. Bitwa pod Texel (21 sierpnia 1673r.)
4.a. Siły Anglii i Francji
4.b. Siły Republiki Zjednoczonych Prowincji
4.c. Admirałowie angielscy i francuscy i ich plany taktyczne
4.d. Admirałowie holenderscy i ich plany taktyczne
5. Po bitwie- II traktat westminsterski.
5.a. II traktat westminsterski
5.b.. Znaczenie bitwy pod Texel i co po niej
5.c. Wojna przeniosła się na Morze Śródziemne
Bibliografia

Texel 1673