Kategorie
News Polska

Spotkanie przeciwlotników

Generał brygady Jan Gabryś, szef Obrony Przeciwlotniczej MON, przeprowadził w 15. Gołdapskim Pułku Przeciwlotniczym odprawę rozliczeniowo – zadaniową kierowniczej kadry OPL SZ RP.  W spotkaniu 9-10 kwietnia uczestniczyli szefowie OPL rodzajów sił zbrojnych i dywizji oraz dowódcy przeciwlotniczych brygad i pułków.

Generał Gabryś podsumował 2012 rok uznając go za czas intensywnych zmian w wojskach. Później wskazał zadania na rok obecny. Do najważniejszych zaliczył: integrację systemów dowodzenia wojsk obrony przeciwlotniczej we wszystkich rodzajach sił zbrojnych; wprowadzenie do eksploatacji obiektów SDP-20 i SDP-10N; akredytację systemów dowodzenia i kierowania ogniem; przyspieszenie przygotowań dokumentacji do pozyskania nowych zestawów przeciwlotniczych; utrzymanie na właściwym poziomie kursów specjalistycznych w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie.

Siły Powietrzne RP na odprawie reprezentowali dowódca 3. Warszawskiej Brygady OP generał brygady Stefan Mordacz, cz.p.o. szef WOPLiRt pułkownik Piotr Jurek oraz starszy specjalista Szefostwa WOPLiRt podpułkownik Robert Tomasik.

Spotkanie Przeciwlotników

Źródło: Ppłk Artur Goławski

Zdjęcia: http://sp.mil.pl