Kraków Airport – początek rozbudowy

Kraków Airport i firma Astaldi S.p.A. podpisały dzisiaj umowę na budowę nowego terminalu, przebudowę obecnie istniejącego oraz modernizację wewnętrznego układu komunikacyjnego lotniska.

Wartość prac wynosi 368,88 mln zł brutto. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (nowy terminal) oraz z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (układ komunikacyjny i kładka łącząca terminal z parkingiem wielopoziomowym, hotelem i przystankiem kolejki). Zakończenie prac przewidziano do końca marca 2015 r.

Po rozbudowie terminal pasażerski będzie miał przepustowość do 1800 osób odlatujących/godz. i 1800 osób przylatujących/godz., co znacznie poprawi komfort podróży pasażerom korzystającym z lotniska. Łączna powierzchnia użytkowa nowego budynku wzrośnie z obecnych 15 tys. m2 do ponad 56 tys. m2. Budynek będzie miał ponad 250 m długości (obecnie 128 m). Wysokość w najwyższym punkcie osiągnie ponad 24 m.

Poza rozbudowanymi i unowocześnionymi pomieszczeniami do obsługi i odprawy pasażerów w nowym obiekcie znajdą się także ambulatorium, punkty pierwszej pomocy, pomieszczenia dla rodziców z małymi dziećmi, sklepy, punkty usługowe, restauracje. Powstaną nowe salony Business Lounge oraz kompleks VIP/GA, w którym będą obsługiwane delegacje rządowe, klienci komercyjni i ruch General Aviation. Rozbudowany i przebudowany obiekt terminalu pasażerskiego będzie w pełni przystosowany do obsługi pasażerów niepełnosprawnych, w szczególności osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Źródło: http://www.krakowairport.pl

Zdjęcie: http://www.krakowairport.pl