Szkolenie w 34. dr OP

Zgodnie z „Planem zasadniczych przedsięwzięć 3. WBR OP na 2013r.” w dniach 26 – 28.03.2013r. w 34. dr OP w Bytomiu odbyła się odprawa rozliczeniowo – zadaniowa szefów sekcji wychowawczych, psychologów i kierowników klubów, narada szkoleniowo – metodyczna dla wykładowców Kształcenia Obywatelskiego oraz szkolenie rzeczników dyscyplinarnych i pomocników dowódców ds. podoficerów. Jednym z punktów porządku dziennego szkolenia było wystąpienie reprezentującego Dowództwo Sił Powietrznych ppłk. Andrzeja Sikory.

Celem narady było min. doskonalenie metod i umiejętności w prowadzeniu zajęć wykładowców z przedmiotów „Kształcenie obywatelskie” oraz „Profilaktyka i dyscyplina wojskowa”, ocena działalności klubów wojskowych w 2012 roku, omówienie zasad organizacji i funkcjonowania profilaktyki psychologicznej w jednostkach wojskowych, ocena dyscypliny wojskowej w 3. BR OP, a także omówienie problemów z jakimi boryka się kadra podoficerska w działalności służbowej.Spotkanie otworzył zastępca dowódcy dywizjonu mjr Grzegorz Gdula . W czasie szkolenia zaplanowano także wizytę w klasztorze oo. paulinów na Jasnej Górze.

Źródło: www.34drop.wp.mil.p

Zdjęcia: www.34drop.wp.mil.p