Samodzielna Grupa Operacyjna „Polesie” w kampanii polskiej 1939 roku – część 2