Siły Powietrzne RP – zmiany kadrowe

Przed świętami Wielkanocy odbyły się uroczystości pożegnania oficerów Sił Powietrznych zmieniających stanowiska służbowe.

W dniu 28.03.2013 roku w 32. BLT pożegnano kpt. Jacka Olejniczaka, który dalszą służbę wojskową pełnić będzie w Dowództwie Sił Powietrznych w Warszawie.

Uroczystość pożegnania odbyła się w Sali Tradycji.  Zastępca Dowódcy  32. BLT ppłk Zbigniew ROSIAK podziękował kpt. Olejniczakowi za zaangażowanie, fachowość i sumienność w codziennym wykonywaniu obowiązków służbowych oraz życzył wszelkiej pomyślności na nowym stanowisku służbowym. Za wspólne lata służby dziękowali również przełożeni, podwładni i współpracownicy.

Odchodzący pożegnał się z jednostką wpisem do Księgi Pamiątkowej.

Z kolei mjr Jacek Liszewski, Oficer ds. planowania w Wydziale Operacyjnym z dniem 1 kwietnia br. został Szefem Sztabu 33. Bazy Lotnictwa Transportowego i jednocześnie awansował na stopień podpułkownika.

W piątek na Sali Tradycji 3. SLTr odbyło się uroczyste pożegnanie mjr. Liszewskiego. Gromkimi brawami, w obecności wzruszonej żony Magdy Liszewskiej, dowództwo, kadra i pracownicy wojska podziękowali temu świetnemu oficerowi za dotychczasowe lata jego służby na rzecz całego 3. Skrzydła. Służbę tą będzie kontynuował koncentrując się na funkcjonowaniu sztabu w 33. BLTr w Powidzu.

Jednocześnie Sala Tradycji była świadkiem powrotu w struktury naszego Dowództwa ppłk. Mariusza Konopy, który po służbie w Dowództwie SP wrócił do Wydziału Operacyjnego na stanowisko Szefa tegoż.

Portal infolotnicze.pl dziękuje mjr. Jackowi Liszewskiemu i kpt. Jackowi Olejniczakowi za dotychczasową służbę i życzy powodzenia na nowych stanowiskach.

Źródła: kpt. Marek Kwiatek, kpt. Włodzimierz Baran

Zdjęcia: http://www.32blot.wp.mil.pl, mjr Leszek Zieleniewski